Korean national election study 1988

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Beskrivning:

Undersökningen gjordes i anslutning till valet till Koreanska nationalförsamlingen den 26 april 1988 och innehåller bland annat frågor om politiskt intresse; inställning till drastiska förändringar i koreansk politik; nationella problem som är viktiga att åtgärda omgående; kandidatkännedom; viktigast vid val av kandidat; viktigaste informationskälla när det gäller politik och valkampanj; viktiga kampanjfrågor; inställning till den sittande regeringen; partipreferens samt hur man röstade vid valet 1985. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, sysselsättning, religion, bostadsort, farfaderns hemstad, utbildning och månadsinkomst. Undersökningen innehåller även ett antal frågor om ekonomitidningar.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Skapare/primärforskare:

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Identifierare:

SND-ID: SND 0392

Beskrivning:

Undersökningen gjordes i anslutning till valet till Koreanska nationalförsamlingen den 26 april 1988 och innehåller bland annat frågor om politiskt intresse; inställning till drastiska förändringar i koreansk politik; nationella problem som är viktiga att åtgärda omgående; kandidatkännedom; viktigast vid val av kandidat; viktigaste informationskälla när det gäller politik och valkampanj; viktiga kampanjfrågor; inställning till den sittande regeringen; partipreferens samt hur man röstade vid valet 1985. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, sysselsättning, religion, bostadsort, farfaderns hemstad, utbildning och månadsinkomst. Undersökningen innehåller även ett antal frågor om ekonomitidningar.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-04-12 — 1988-04-15

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet:

Population:

Sydkoreaner i åldern 20-84 år.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1992-11-01 doi:10.5878/001051

Korean national election study 1988

Citeringsförslag:

Korea Research Gallup Polls Ltd.. Korea Research Gallup Polls Ltd. (1992). <em>Korean national election study 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001051">https://doi.org/10.5878/001051</a>

Skapare/primärforskare:

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-04-12 — 1988-04-15

Datainsamlare: Korea Research Gallup Polls Ltd.

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

48

Antal individer/objekt:

2000

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06