Korean national election study 1988

Beställ data

Skapare/primärforskare

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Beskrivning

Undersökningen gjordes i anslutning till valet till Koreanska nationalförsamlingen den 26 april 1988 och innehåller bland annat frågor om politiskt intresse; inställning till drastiska förändringar i koreansk politik; nationella problem som är viktiga att åtgärda omgående; kandidatkännedom; viktigast vid val av kandidat; viktigaste informationskälla när det gäller politik och valkampanj; viktiga kampanjfrågor; inställning till den sittande regeringen; partipreferens samt hur man röstade vid valet 1985. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, sysselsättning, religion, bostadsort, farfaderns hemstad, utbildning och månadsinkomst. Undersökningen innehåller även ett antal frågor om ekonomitidningar.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Identifierare

SND-ID: SND 0392

Beskrivning

Undersökningen gjordes i anslutning till valet till Koreanska nationalförsamlingen den 26 april 1988 och innehåller bland annat frågor om politiskt intresse; inställning till drastiska förändringar i koreansk politik; nationella problem som är viktiga att åtgärda omgående; kandidatkännedom; viktigast vid val av kandidat; viktigaste informationskälla när det gäller politik och valkampanj; viktiga kampanjfrågor; inställning till den sittande regeringen; partipreferens samt hur man röstade vid valet 1985. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, sysselsättning, religion, bostadsort, farfaderns hemstad, utbildning och månadsinkomst. Undersökningen innehåller även ett antal frågor om ekonomitidningar.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-04-12 — 1988-04-15

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20-84 år.

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Korean national election study 1988

Citering

Korea Research Gallup Polls Ltd. (1992). <em>Korean national election study 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001051">https://doi.org/10.5878/001051</a>

Skapare/primärforskare

Korea Research Gallup Polls Ltd.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-04-12 — 1988-04-15

Datainsamlare: Korea Research Gallup Polls Ltd.

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

48

Antal individer/objekt

2000

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06