Korean national opinion poll 1991

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Jung-Ang Daily News

Beskrivning:

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt inställning till olika politiska, sociala och ekonomiska institutioner. Andra frågor gällde respondentens levnadsstandard; äktenskap och kostnader i samband med vigselcermonin; viktiga egenskaper vid val av make/maka; inställning till olika länder; investeringar nu och i framtiden; samt aktiviteter under de senaste åren. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, civilstånd, antal barn, bostad, religion, förmögenhet, inkomst, sysselsättning, utbildning och region.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
inkomst, egendom och investeringar/sparande, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Jung-Ang Daily News

Skapare/primärforskare:

Jung-Ang Daily News

Identifierare:

SND-ID: SND 0393

Beskrivning:

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt inställning till olika politiska, sociala och ekonomiska institutioner. Andra frågor gällde respondentens levnadsstandard; äktenskap och kostnader i samband med vigselcermonin; viktiga egenskaper vid val av make/maka; inställning till olika länder; investeringar nu och i framtiden; samt aktiviteter under de senaste åren. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, civilstånd, antal barn, bostad, religion, förmögenhet, inkomst, sysselsättning, utbildning och region.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-08-13 — 1991-08-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet:

Population:

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre med undantag av invånare i den demilitariserade zonen och på de små öarna.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
inkomst, egendom och investeringar/sparande, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1992-11-10 doi:10.5878/001072

Korean national opinion poll 1991

Citeringsförslag:

Jung-Ang Daily News. Jung-Ang Daily News (1992). Korean national opinion poll 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001072

Skapare/primärforskare:

Jung-Ang Daily News

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-08-13 — 1991-08-20

Datainsamlare: Jung-Ang Daily News

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

155

Antal individer/objekt:

1793

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06