Korean national opinion poll 1991

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Jung-Ang Daily News

Beskrivning

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt inställning till olika politiska, sociala och ekonomiska institutioner. Andra frågor gällde respondentens levnadsstandard; äktenskap och kostnader i samband med vigselcermonin; viktiga egenskaper vid val av make/maka; inställning till olika länder; investeringar nu och i framtiden; samt aktiviteter under de senaste åren. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, civilstånd, antal barn, bostad, religion, förmögenhet, inkomst, sysselsättning, utbildning och region.

Ämnesområde

Val, Regering, politiska system och organisationer, Politiska beteenden och attityder, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Jung-Ang Daily News

Skapare/primärforskare

Jung-Ang Daily News

Identifierare

SND-ID: SND 0393

Beskrivning

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt inställning till olika politiska, sociala och ekonomiska institutioner. Andra frågor gällde respondentens levnadsstandard; äktenskap och kostnader i samband med vigselcermonin; viktiga egenskaper vid val av make/maka; inställning till olika länder; investeringar nu och i framtiden; samt aktiviteter under de senaste åren. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, civilstånd, antal barn, bostad, religion, förmögenhet, inkomst, sysselsättning, utbildning och region.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-08-13 — 1991-08-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre med undantag av invånare i den demilitariserade zonen och på de små öarna.

Tidsdimension

Ämnesområde

Val, Regering, politiska system och organisationer, Politiska beteenden och attityder, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Korean national opinion poll 1991

Citeringsförslag

Jung-Ang Daily News (1992). <em>Korean national opinion poll 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001072">https://doi.org/10.5878/001072</a>

Skapare/primärforskare

Jung-Ang Daily News

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-08-13 — 1991-08-20

Datainsamlare: Jung-Ang Daily News

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

155

Antal individer/objekt

1793

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06