Korean national opinion poll 1991

SND-ID: SND 0393

Skapare/primärforskare

Jung-Ang Daily News

Beskrivning

Undersökningen genomfördes av den koreanska dagstidningen Jung-Ang Daily News och syftade till att kartlägga den koreanska opinionen beträffande bland annat ett koreanskt enande, den politiska situationen i landet, samt inställning till olika politiska, sociala och ekonomiska institutioner. Andra frågor gällde respondentens levnadsstandard; äktenskap och kostnader i samband med vigselcermonin; viktiga egenskaper vid val av make/maka; inställning till olika länder; investeringar nu och i framtiden; samt aktiviteter under de senaste åren. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, ålder, civilstånd, antal barn, bostad, religion, förmögenhet, inkomst, sysselsättning, utbildning och region.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Jung-Ang Daily News

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre med undantag av invånare i den demilitariserade zonen och på de små öarna.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Based on the multi-stage systematic clustering probability method, the sample was drawn from 'Do' (or 'Tukbyolshi'/'Jikhalshi'), 'Shi'/'Kun', 'Ku', 'Eop'/'Myon', 'Dong', and 'Ri', pre-decided for the nine provinces, six 'Tukbyolshi' and 'Jikhalshi', and so on, and then for the practical convenience of the interview the number of 5-7 respondents were drawn from the administrative divisions of 'Eop', 'Myon', or 'Dong'. On the basis of the number of inhabitants, sampling was drawn from 'Dong' in city area and 'Eop' and 'Myon' in the non-city area. Followingly, 'Tong' and 'Ri' were systematically drawn from the city area and non-city area, respectively. The house of administrative head of 'Tong' and 'Ri' was the starting point. To the right of the starting point the first sample was interviewed, and the next and so on. At interview, all adults of the family were asked to register to the interviewer and then on the basis of sampling principle and in consideration of gender and age a interview person was decided.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-08-13 – 1991-08-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Korean national opinion poll 1991

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jung-Ang Daily News (1992). Korean national opinion poll 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001072

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jung-Ang Daily News

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-08-13–1991-08-20
  • Datainsamlare: Jung-Ang Daily News
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

155

Antal individer/objekt

1793

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06