Den nationella SOM-undersökningen 1991

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

1991 års undersökning består av sex sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritid; samt bakgrundsuppgifter.

Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1991 gäller innehållet i den lokala morgontidningen; besök i olika länder; Sveriges Televisions behandling av de styrande i andra länder; det egna och nära anhörigas utnyttjande av olika serviceområden samt om man själv arbetade inom något av dessa serviceområden; omdömen om olika kommunala serviceområden; Mellanösternkrisen; tittande på olika tv-kanaler; funderingar på att flytta till ett annat land och i så fall vilket, samt vilket land man skulle flytta till om man var tvungen att flytta.

Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0395

Alternativ titel:

Riks-SOM 1991

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den sjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

1991 års undersökning består av sex sammanhållna delar: massmedier; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritid; samt bakgrundsuppgifter.

Många av frågorna har ställts i tidigare SOM-undersökning, men ett antal frågor har tillkommit. Nya frågeställningar i Riks-SOM 1991 gäller innehållet i den lokala morgontidningen; besök i olika länder; Sveriges Televisions behandling av de styrande i andra länder; det egna och nära anhörigas utnyttjande av olika serviceområden samt om man själv arbetade inom något av dessa serviceområden; omdömen om olika kommunala serviceområden; Mellanösternkrisen; tittande på olika tv-kanaler; funderingar på att flytta till ett annat land och i så fall vilket, samt vilket land man skulle flytta till om man var tvungen att flytta.

Genom att frågor ställts på ett likartat sätt över tid finns det i SOM-serien tidsserier om bland

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991

Instrument:

Frågeformulär Riks-SOM 1991 (Semistrukturera frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska medborgare i åldrarna 15-75 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1992) Trendbrott? : SOM-undersökningen 1991. SOM-rapport nr 8. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. : Institutionen för journalistik och masskommunikation, Univ.
SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (1995) Swedish Opinion. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-0-9.
SOM-institutets bokserie

Oscarsson, Henrik (red.) (2003) Demokratitrender. SOM-rapport nr 32. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-02-6.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM-institutet.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1993-01-01 doi:10.5878/002357

Den nationella SOM-undersökningen 1991

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (1993). Den nationella SOM-undersökningen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002357

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-10-15 — 1992-01-28

Datainsamlare: IMU-Testologen AB

Åtgärder för att minimera bortfall: Frågeformuläret, med en presentationsfolder över undersökningen, ett följebrev och ett portofritt svarskuvert skickades ut den 15 oktober 1991. Redan två dagar senare skickades ett vykort som påminde om enkäten, tackade dem som svarat och bad de som inte hade gjort det att göra så. Tanken var att det första utskicket skulle komma fram senast på fredagen, och påminnelsevykortet redan på måndagen. Påminnelsebrev, samtliga innehållande frågeformulär, svarskuvert och följebrev med anmodan att sända in enkäten, skickades ut ytterligare tre gånger, 29 oktober, 12 och 19 november. Telefonanmaningar till samtliga som ännu inte svarat genomfördes mellan 2 och 10 december. Den 3 januari gjordes ytterligare ett utskick med formulär, svarskuvert och följebrev, till dem som inte kunnat nås per telefon i december. Utskicket gick både till dem som varit omöjliga att spåra via televerket och till dem som inte varit hemma och svarat i sina telefoner.

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

416

Antal individer/objekt:

1573

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67%