Efta-barometer autumn 1992: Austria, Finland and Sweden

Skapare/primärforskare:

Gallup Europe

Beskrivning:

The survey was carried out simultaneously in the three EFTA-countries Austria, Finland, and Sweden. In each country approximately 1 000 persons were asked about their opinions about a unified Western Europe, and personal interest in European Community matters. The respondent had to indicate how well informed she/he was about the EC, and if she/he had read or heard anything in mass media about the Single European Market and the ´European Economic Area´. Questions were asked about personal view on their own country participating in EEA, and about their country as a member of the EC, and if their country would benefit from a EC-membership. The respondent had to point out areas of policy which should be decided by the national government and areas of policy decided jointly within the European community. Furthermore the respondent had to indicate knowledge and attitude about the Maastricht Treaty. Questions were also asked about the future of the national identity within the EC, and if it will be replaced by a sense of European identity.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Gallup Europe

Skapare/primärforskare:

Gallup Europe

Identifierare:

SND-ID: SND 0416

Beskrivning:

The survey was carried out simultaneously in the three EFTA-countries Austria, Finland, and Sweden. In each country approximately 1 000 persons were asked about their opinions about a unified Western Europe, and personal interest in European Community matters. The respondent had to indicate how well informed she/he was about the EC, and if she/he had read or heard anything in mass media about the Single European Market and the ´European Economic Area´. Questions were asked about personal view on their own country participating in EEA, and about their country as a member of the EC, and if their country would benefit from a EC-membership. The respondent had to point out areas of policy which should be decided by the national government and areas of policy decided jointly within the European community. Furthermore the respondent had to indicate knowledge and attitude about the Maastricht Treaty. Questions were also asked about the future of the national identity within the EC, and if it will be replaced by a sense of European identity.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-11-01 — 1992-11-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finland, Österrike

Geografisk beskrivning: Finland, Sverige och Österrike

Analysenhet:

Population:

Den vuxna befolkningen i Österrike, Finland och Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1994-04-14 doi:10.5878/001069

Efta-barometer autumn 1992: Austria, Finland and Sweden

Citeringsförslag:

Gallup Europe. Gallup Europe (1994). Efta-barometer autumn 1992: Austria, Finland and Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001069

Skapare/primärforskare:

Gallup Europe

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-11-01 — 1992-11-01

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

55

Antal individer/objekt:

3009

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06