Efta-barometer autumn 1992: Austria, Finland and Sweden

SND-ID: SND 0416

Skapare/primärforskare

Gallup Europe

Beskrivning

The survey was carried out simultaneously in the three EFTA-countries Austria, Finland, and Sweden. In each country approximately 1 000 persons were asked about their opinions about a unified Western Europe, and personal interest in European Community matters. The respondent had to indicate how well informed she/he was about the EC, and if she/he had read or heard anything in mass media about the Single European Market and the ´European Economic Area´. Questions were asked about personal view on their own country participating in EEA, and about their country as a member of the EC, and if their country would benefit from a EC-membership. The respondent had to point out areas of policy which should be decided by the national government and areas of policy decided jointly within the European community. Furthermore the respondent had to indicate knowledge and attitude about the Maastricht Treaty. Questions were also asked about the future of the national identity within the EC, and if it will be replaced by a sense of European identity.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Gallup Europe

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Den vuxna befolkningen i Österrike, Finland och Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-11-01 – 1992-11-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland, Österrike

Geografisk beskrivning: Finland, Sverige och Österrike

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Efta-barometer autumn 1992: Austria, Finland and Sweden

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Gallup Europe (1994). Efta-barometer autumn 1992: Austria, Finland and Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001069

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gallup Europe

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-11-01–1992-11-01
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

55

Antal individer/objekt

3009

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06