Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling

SND-ID: SND 0435

Skapare/primärforskare

Sven Strömqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik

Beskrivning

De 50 datoriserade transkriptionsfiler i denna första version av den svenska korpus relaterar till projektet "Databasorienterade studier av svensk barnspråkutveckling", där språkutvecklingen av fyra enspråkiga svenska barn analyseras. De fyra barn som studeras växer upp i medelklassfamiljer på västkusten i Sverige. Familjerna talar svenska med en blygsam touch av den regionala dialekten. Det inspelade materialet avser en mängd aktiviteter: vardagliga aktiviteter i hemmet (till exempel måltider, läggdagsrutiner, matlagning, tvätt, etc.), Fri lek, berättande, liksom vuxen-barn interaktion, barn-barn interaktion och monolog.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, Barn (CESSDA Topic Classification)
Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Strömqvist, S., Richtoff, U., & Andersson, A-B. (1993) Strömqvist's and Richtoff's Corpora : a guide to longitudinal data from four Swedish children. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics no. 66. Göteborg: Department of Linguistics.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling

Version 1.0

Citering

Sven Strömqvist. Göteborgs universitet (1995). Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003017

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Sven Strömqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-21