Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling

Beställ data

Skapare/primärforskare

Sven Strömqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik

Beskrivning

De 50 datoriserade transkriptionsfiler i denna första version av den svenska korpus relaterar till projektet "Databasorienterade studier av svensk barnspråkutveckling", där språkutvecklingen av fyra enspråkiga svenska barn analyseras. De fyra barn som studeras växer upp i medelklassfamiljer på västkusten i Sverige. Familjerna talar svenska med en blygsam touch av den regionala dialekten. Det inspelade materialet avser en mängd aktiviteter: vardagliga aktiviteter i hemmet (till exempel måltider, läggdagsrutiner, matlagning, tvätt, etc.), Fri lek, berättande, liksom vuxen-barn interaktion, barn-barn interaktion och monolog.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Sven Strömqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik

Identifierare

SND-ID: SND 0435

Beskrivning

De 50 datoriserade transkriptionsfiler i denna första version av den svenska korpus relaterar till projektet "Databasorienterade studier av svensk barnspråkutveckling", där språkutvecklingen av fyra enspråkiga svenska barn analyseras. De fyra barn som studeras växer upp i medelklassfamiljer på västkusten i Sverige. Familjerna talar svenska med en blygsam touch av den regionala dialekten. Det inspelade materialet avser en mängd aktiviteter: vardagliga aktiviteter i hemmet (till exempel måltider, läggdagsrutiner, matlagning, tvätt, etc.), Fri lek, berättande, liksom vuxen-barn interaktion, barn-barn interaktion och monolog.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Ladda ner metadata

Publikationer

Strömqvist, S., Richtoff, U., & Andersson, A-B. (1993) Strömqvist's and Richtoff's Corpora : a guide to longitudinal data from four Swedish children. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics no. 66. Göteborg: Department of Linguistics.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling

Citering

Sven Strömqvist. Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik (1995). <em>Databasorienterade studier i svensk barnspråksutveckling</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003017">https://doi.org/10.5878/003017</a>

Skapare/primärforskare

Sven Strömqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-21