Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Roger Axelsson - Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Beskrivning:

Studie av arbetsmarknadsutbildningens effekter på individnivå. Har arbetsmarknadsutbildningen några effekter på i första hand sysselsättning och inkomster, och om så är fallet, i vilken omfattning. Samtliga respondenter fick frågor om civilstånd, byte av bostadsort efter april 1981, sysselsättningssituation 1980-1983 (april), yrke och huvudsaklig arbetsuppgift under samma period samt aktuell sysselsättningssituation. Gruppen som fullföljde utbildningen fick frågor om man arbetar i utbildningsyrket eller liknande, samt om man har haft användning för arbetsmarknadsutbildningen. Personer som antagits till AMU men ej påbörjat utbildningen, fick ange orsaken till att man avstått, och personer som avbröt utbildningen fick bedöma om man haft användning för den del av utbildningen man genomgått. Från register hämtades bland annat uppgifter om hushållets sammansättning, arbetslöshet på A-regionnivå och län fördelat på kön under perioden 1980-1983, samt yrkestillhörighet före utbildning.

Ämnesområde:

yrkesutbildning och praktik, arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Skapare/primärforskare:

Roger Axelsson - Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Identifierare:

SND-ID: SND 0440

Beskrivning:

Studie av arbetsmarknadsutbildningens effekter på individnivå. Har arbetsmarknadsutbildningen några effekter på i första hand sysselsättning och inkomster, och om så är fallet, i vilken omfattning. Samtliga respondenter fick frågor om civilstånd, byte av bostadsort efter april 1981, sysselsättningssituation 1980-1983 (april), yrke och huvudsaklig arbetsuppgift under samma period samt aktuell sysselsättningssituation. Gruppen som fullföljde utbildningen fick frågor om man arbetar i utbildningsyrket eller liknande, samt om man har haft användning för arbetsmarknadsutbildningen. Personer som antagits till AMU men ej påbörjat utbildningen, fick ange orsaken till att man avstått, och personer som avbröt utbildningen fick bedöma om man haft användning för den del av utbildningen man genomgått. Från register hämtades bland annat uppgifter om hushållets sammansättning, arbetslöshet på A-regionnivå och län fördelat på kön under perioden 1980-1983, samt yrkestillhörighet före utbildning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-04-01 — 1981-06-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer som fullföljde yrkesinriktade AMS/SÖ-kurser 4:e kvartalet 1981. Jämförelsegrupper: 1) nyanmälda arbetssökande under april 1981, 2) personer antagna till, men som ej påbörjat, yrkesinriktad AMU 1:a halvåret 1981, 3) personer som avbröt yrkesinrikt

Tidsdimension:

Ämnesområde:

yrkesutbildning och praktik, arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Axelsson, R. (1989) Svensk arbetsmarknadsutbildning : en kvantitativ analys av dess effekter. Umeå Economic Studies No. 197. Umeå: Department of Economics.
ISBN: 91-7174-411-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2007-07-12 doi:10.5878/002458

Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981

Citeringsförslag:

Roger Axelsson. Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi (2007). Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002458

Skapare/primärforskare:

Roger Axelsson - Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-01 — 1981-06-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

103

Antal individer/objekt:

3402

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06