Korean presidential election study 1992

Beställ data

Skapare/primärforskare

Institute for Korean Election Studies

Beskrivning

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga frågor i valet av en kandidat, och erfarenhet av mutor och andra illegala aktiviteter i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, religion, inkomst, yrke, utbildning och bostadsort.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Institute for Korean Election Studies

Identifierare

SND-ID: SND 0442

Beskrivning

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga frågor i valet av en kandidat, och erfarenhet av mutor och andra illegala aktiviteter i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, religion, inkomst, yrke, utbildning och bostadsort.

Språk

Engelska

Koreanska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-12-02 — 1992-12-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet

Population

Individuals entitled to vote in the 1992 presidential election in Korea.

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Korean presidential election study 1992

Citering

Institute for Korean Election Studies (1995). <em>Korean presidential election study 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001063">https://doi.org/10.5878/001063</a>

Skapare/primärforskare

Institute for Korean Election Studies

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-12-02 — 1992-12-09

Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

90

Antal individer/objekt

1200

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06