Korean presidential election study 1992

SND-ID: SND 0442

Skapare/primärforskare

Institute for Korean Election Studies

Beskrivning

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga frågor i valet av en kandidat, och erfarenhet av mutor och andra illegala aktiviteter i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, religion, inkomst, yrke, utbildning och bostadsort.

Språk

Engelska

Koreanska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individuals entitled to vote in the 1992 presidential election in Korea.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-12-02 – 1992-12-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer
Dataset
Korean presidential election study 1992

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Institute for Korean Election Studies (1995). Korean presidential election study 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001063

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Institute for Korean Election Studies

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-12-02–1992-12-09
  • Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

90

Antal individer/objekt

1200

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06