Korean presidential election study 1992

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Institute for Korean Election Studies

Beskrivning:

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga frågor i valet av en kandidat, och erfarenhet av mutor och andra illegala aktiviteter i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, religion, inkomst, yrke, utbildning och bostadsort.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Institute for Korean Election Studies

Skapare/primärforskare:

Institute for Korean Election Studies

Identifierare:

SND-ID: SND 0442

Beskrivning:

Denna undersökning gjordes veckan efter 14:e presidentvalet I Korea, 1 december 1992 och inkluderar frågor om de svarandes intresse av valet, exponering till valkampanjen, inställning till kandidaterna, röstning, viktiga frågor i valet av en kandidat, och erfarenhet av mutor och andra illegala aktiviteter i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, religion, inkomst, yrke, utbildning och bostadsort.

Språk:

Engelska

Koreanska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-12-02 — 1992-12-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet:

Population:

Individuals entitled to vote in the 1992 presidential election in Korea.

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-04 doi:10.5878/001063

Korean presidential election study 1992

Citeringsförslag:

Institute for Korean Election Studies. Institute for Korean Election Studies (1995). Korean presidential election study 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001063

Skapare/primärforskare:

Institute for Korean Election Studies

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-12-02 — 1992-12-09

Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

90

Antal individer/objekt:

1200

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06