SIFO 1990: EG-opinionen

SND-ID: SND 0443

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning

Denna studie gjordes av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen. Frågor ställdes om huruvida intresse fanns för att följa vad som händer inom respektive EG och öst Europa, om åsikten om utvecklingen av levnadsstandarden, social välfärd och antalet jobb inom Sverige om Sverige gick med i EG; inställningen till den fria marknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap i EG skulle påverkas vad gäller miljöskydd, arbetsmiljön och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening och inkomst.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-02-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer
Dataset
SIFO 1990: EG-opinionen

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Svenska Arbetsgivareföreningen (1995). <em>SIFO 1990: EG-opinionen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001064">https://doi.org/10.5878/001064</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-02-01
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

22

Antal individer/objekt

1639

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06