SIFO 1990: EG-opinionen

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning:

Denna studie gjordes av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen. Frågor ställdes om huruvida intresse fanns för att följa vad som händer inom respektive EG och öst Europa, om åsikten om utvecklingen av levnadsstandarden, social välfärd och antalet jobb inom Sverige om Sverige gick med i EG; inställningen till den fria marknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap i EG skulle påverkas vad gäller miljöskydd, arbetsmiljön och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening och inkomst.

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Identifierare:

SND-ID: SND 0443

Beskrivning:

Denna studie gjordes av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen. Frågor ställdes om huruvida intresse fanns för att följa vad som händer inom respektive EG och öst Europa, om åsikten om utvecklingen av levnadsstandarden, social välfärd och antalet jobb inom Sverige om Sverige gick med i EG; inställningen till den fria marknaden inom EG och hur ett svenskt medlemskap i EG skulle påverkas vad gäller miljöskydd, arbetsmiljön och rikets säkerhet. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening och inkomst.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-02-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-10 doi:10.5878/001064

SIFO 1990: EG-opinionen

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Svenska Arbetsgivareföreningen. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). SIFO 1990: EG-opinionen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001064

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-02-01

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

1639

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06