SIFO 1990: Kluvna svenskar positiva till EG

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Beskrivning:

Denna studie, utförd av SIFO på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ställer frågor om respondenternas intresse att följa med vad som händer inom EG respektive Östeuropa, samt om den egna inställningen till en svensk ansökan om EG-medlemskap. Respondenten fick ange tidpunkt för ett troligt svenskt medlemskap i EG; om man samtalat med någon om EG under senaste tiden; inställning till att son eller dotter skulle arbeta i europeiskt land utanför Norden; Sveriges situation om man står utanför EG; tänkbara egna aktiviteter för ett svenskt EG-medlemskap; ett svenskt EG-medlemskaps inverkan på utvecklingen av levnadsstandarden, sociala välfärden och antalet jobb i Sverige. Andra frågor berörde inställningen till den fria arbetsmarknaden inom EG; till att människor från andra europeiska länder får rätt att köpa fastigheter och mark i Sverige; och hur arbetsmiljön, matpriserna, jämställdheten och landets säkerhet skulle påverkas av ett EG-medlemskap. Bakgrundsvariablerna innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap

... Visa mer..

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Identifierare:

SND-ID: SND 0444

Beskrivning:

Denna studie, utförd av SIFO på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ställer frågor om respondenternas intresse att följa med vad som händer inom EG respektive Östeuropa, samt om den egna inställningen till en svensk ansökan om EG-medlemskap. Respondenten fick ange tidpunkt för ett troligt svenskt medlemskap i EG; om man samtalat med någon om EG under senaste tiden; inställning till att son eller dotter skulle arbeta i europeiskt land utanför Norden; Sveriges situation om man står utanför EG; tänkbara egna aktiviteter för ett svenskt EG-medlemskap; ett svenskt EG-medlemskaps inverkan på utvecklingen av levnadsstandarden, sociala välfärden och antalet jobb i Sverige. Andra frågor berörde inställningen till den fria arbetsmarknaden inom EG; till att människor från andra europeiska länder får rätt att köpa fastigheter och mark i Sverige; och hur arbetsmiljön, matpriserna, jämställdheten och landets säkerhet skulle påverkas av ett EG-medlemskap. Bakgrundsvariablerna innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-12-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-10 doi:10.5878/001065

SIFO 1990: Kluvna svenskar positiva till EG

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Svenska Arbetsgivareföreningen. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). SIFO 1990: Kluvna svenskar positiva till EG. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001065

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Arbetsgivareföreningen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-12-12

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

39

Antal individer/objekt:

2026

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06