SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset

SND-ID: SND 0445

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges regering och riksdag skulle få ökat eller minskat inflytande över utvecklingen i Sverige respektive i Europa om Sverige blev medlem i EG, samt om man själv tyckte att Sverige skulle ansöka om medlemskap i EG. Undersökningen innehöll dessutom ett antal frågor om snus; huruvida man använder snus själv; inställning till andras användning av snus; hur man förhåller sig till ett snusförbud inom EG och om detta påverkar den egna inställningen till ett svenskt EG-medlemskap. Därutöver ingick ett antal bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, bostadsort, medborgarskap, sysselsättning, medlemskap i fackförening, samt partival vid riksdagsvalet 1988.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-06-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, United Brands (1995). SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001207

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-06-24
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

22

Antal individer/objekt

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06