SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges regering och riksdag skulle få ökat eller minskat inflytande över utvecklingen i Sverige respektive i Europa om Sverige blev medlem i EG, samt om man själv tyckte att Sverige skulle ansöka om medlemskap i EG. Undersökningen innehöll dessutom ett antal frågor om snus; huruvida man använder snus själv; inställning till andras användning av snus; hur man förhåller sig till ett snusförbud inom EG och om detta påverkar den egna inställningen till ett svenskt EG-medlemskap. Därutöver ingick ett antal bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, bostadsort, medborgarskap, sysselsättning, medlemskap i fackförening, samt partival vid riksdagsvalet 1988.

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Identifierare

SND-ID: SND 0445

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges regering och riksdag skulle få ökat eller minskat inflytande över utvecklingen i Sverige respektive i Europa om Sverige blev medlem i EG, samt om man själv tyckte att Sverige skulle ansöka om medlemskap i EG. Undersökningen innehöll dessutom ett antal frågor om snus; huruvida man använder snus själv; inställning till andras användning av snus; hur man förhåller sig till ett snusförbud inom EG och om detta påverkar den egna inställningen till ett svenskt EG-medlemskap. Därutöver ingick ett antal bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, bostadsort, medborgarskap, sysselsättning, medlemskap i fackförening, samt partival vid riksdagsvalet 1988.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-06-24

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, United Brands (1995). <em>SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001207">https://doi.org/10.5878/001207</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-06-24

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

22

Antal individer/objekt

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06