SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges regering och riksdag skulle få ökat eller minskat inflytande över utvecklingen i Sverige respektive i Europa om Sverige blev medlem i EG, samt om man själv tyckte att Sverige skulle ansöka om medlemskap i EG. Undersökningen innehöll dessutom ett antal frågor om snus; huruvida man använder snus själv; inställning till andras användning av snus; hur man förhåller sig till ett snusförbud inom EG och om detta påverkar den egna inställningen till ett svenskt EG-medlemskap. Därutöver ingick ett antal bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, bostadsort, medborgarskap, sysselsättning, medlemskap i fackförening, samt partival vid riksdagsvalet 1988.

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Identifierare:

SND-ID: SND 0445

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges regering och riksdag skulle få ökat eller minskat inflytande över utvecklingen i Sverige respektive i Europa om Sverige blev medlem i EG, samt om man själv tyckte att Sverige skulle ansöka om medlemskap i EG. Undersökningen innehöll dessutom ett antal frågor om snus; huruvida man använder snus själv; inställning till andras användning av snus; hur man förhåller sig till ett snusförbud inom EG och om detta påverkar den egna inställningen till ett svenskt EG-medlemskap. Därutöver ingick ett antal bakgrundsfrågor om respondentens kön, ålder, bostadsort, medborgarskap, sysselsättning, medlemskap i fackförening, samt partival vid riksdagsvalet 1988.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-06-24

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-10 doi:10.5878/001207

SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, United Brands. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). <em>SIFO 1991: Svenskarna, EG och snuset</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001207">https://doi.org/10.5878/001207</a>

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

United Brands

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-06-24

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06