SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning

SND-ID: SND 0446

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju.
I undersökningen ställdes frågor om hur man skulle ha röstat om det vore folkomröstning i EG-frågan samma dag samt hur man tror att ett svenskt medlemskap skulle påverka den sociala tryggheten, miljöpolitiken, den personliga ekonomin och sysselsättningen i Sverige. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst, samt partival i riksdagsvalet 1991.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-10-26

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Göteborgs-Posten (1995). SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002459

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26–1992-01-11
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

18

Antal individer/objekt

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06