SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju.
I undersökningen ställdes frågor om hur man skulle ha röstat om det vore folkomröstning i EG-frågan samma dag samt hur man tror att ett svenskt medlemskap skulle påverka den sociala tryggheten, miljöpolitiken, den personliga ekonomin och sysselsättningen i Sverige. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst, samt partival i riksdagsvalet 1991.

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Identifierare

SND-ID: SND 0446

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju.
I undersökningen ställdes frågor om hur man skulle ha röstat om det vore folkomröstning i EG-frågan samma dag samt hur man tror att ett svenskt medlemskap skulle påverka den sociala tryggheten, miljöpolitiken, den personliga ekonomin och sysselsättningen i Sverige. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst, samt partival i riksdagsvalet 1991.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-10-26

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning

Citeringsförslag

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Göteborgs-Posten (1995). <em>SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002459">https://doi.org/10.5878/002459</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 — 1992-01-11

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

18

Antal individer/objekt

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06