SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju.
I undersökningen ställdes frågor om hur man skulle ha röstat om det vore folkomröstning i EG-frågan samma dag samt hur man tror att ett svenskt medlemskap skulle påverka den sociala tryggheten, miljöpolitiken, den personliga ekonomin och sysselsättningen i Sverige. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst, samt partival i riksdagsvalet 1991.

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Identifierare:

SND-ID: SND 0446

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju.
I undersökningen ställdes frågor om hur man skulle ha röstat om det vore folkomröstning i EG-frågan samma dag samt hur man tror att ett svenskt medlemskap skulle påverka den sociala tryggheten, miljöpolitiken, den personliga ekonomin och sysselsättningen i Sverige. Bakgrundsvariabler innehåller information om kön, bostadsort, ålder, medborgarskap, yrke, arbete i privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst, samt partival i riksdagsvalet 1991.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-10-26

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-18 doi:10.5878/002459

SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Göteborgs-Posten. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). <em>SIFO 1992: Majoritet mot svensk EG-anslutning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002459">https://doi.org/10.5878/002459</a>

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 — 1992-01-11

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06