SIFO 1993: Sex av tio unga negativa till EG

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar genomförde denna undersökning på begäran av dagstidningen Göteborgs Posten. Ämnet för denna undersökning är EG, EES och EU. Respondenterna ställdes frågan om de hade en klar uppfattning om skillnaden mellan EG, EES och EU. De ställdes också frågan om namnet på avtalet som slutits mellan EG och EFTA länderna, sina åsikter om hur förhandlingarna av svenskt EG medlemskap, de viktigaste frågorna i förhandlingarna om ett medlemskap, åsikter om ett medlemskap i EG och om de ansåg att de svenska förhandlarna tog till vara på svenska folkets intressen. Bakgrundsvariabler inkluderar kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst och vilket parti som de röstat för i de allmänna valen 1991.

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Identifierare:

SND-ID: SND 0447

Beskrivning:

Svenska institutet för opinionsundersökningar genomförde denna undersökning på begäran av dagstidningen Göteborgs Posten. Ämnet för denna undersökning är EG, EES och EU. Respondenterna ställdes frågan om de hade en klar uppfattning om skillnaden mellan EG, EES och EU. De ställdes också frågan om namnet på avtalet som slutits mellan EG och EFTA länderna, sina åsikter om hur förhandlingarna av svenskt EG medlemskap, de viktigaste frågorna i förhandlingarna om ett medlemskap, åsikter om ett medlemskap i EG och om de ansåg att de svenska förhandlarna tog till vara på svenska folkets intressen. Bakgrundsvariabler inkluderar kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst och vilket parti som de röstat för i de allmänna valen 1991.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-03-08

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1995-07-18 doi:10.5878/001062

SIFO 1993: Sex av tio unga negativa till EG

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Göteborgs-Posten. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1995). SIFO 1993: Sex av tio unga negativa till EG. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001062

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-03-08

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06