SIFO 1993: Sex av tio unga negativa till EG

SND-ID: SND 0447

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Beskrivning

Svenska institutet för opinionsundersökningar genomförde denna undersökning på begäran av dagstidningen Göteborgs Posten. Ämnet för denna undersökning är EG, EES och EU. Respondenterna ställdes frågan om de hade en klar uppfattning om skillnaden mellan EG, EES och EU. De ställdes också frågan om namnet på avtalet som slutits mellan EG och EFTA länderna, sina åsikter om hur förhandlingarna av svenskt EG medlemskap, de viktigaste frågorna i förhandlingarna om ett medlemskap, åsikter om ett medlemskap i EG och om de ansåg att de svenska förhandlarna tog till vara på svenska folkets intressen. Bakgrundsvariabler inkluderar kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, inkomst och vilket parti som de röstat för i de allmänna valen 1991.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-03-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1993: Sex av tio unga negativa till EG

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Göteborgs-Posten (1995). SIFO 1993: Sex av tio unga negativa till EG. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001062

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Göteborgs-Posten

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-03-08
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

27

Antal individer/objekt

1000

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06