Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

Beställ data

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning

I en enkätundersökning utförd av SCB ställdes bland annat ett antal frågor om socialbidragen i Sverige. Respondenten fick ange hur mycket man bör ha att leva på per månad, hur bidragen bör variera med familjestorlek och hur mycket en socialbidragstagare bör ha att leva på i jämförelse med en folkpensionär. Dessutom fick man göra en bedömning av om man trodde den egna familjen var berättigad till socialbidrag och vad man skulle göra om pengar till mat och hyra inte räckte. Ett antal bakgrundsfrågor berör civilstånd, hushållets storlek och ålderssammansättning, bostadsort, utbildning, eget och make/maka/samboendes förvärvsarbete samt hushållets månadsinkomst.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0448

Beskrivning

I en enkätundersökning utförd av SCB ställdes bland annat ett antal frågor om socialbidragen i Sverige. Respondenten fick ange hur mycket man bör ha att leva på per månad, hur bidragen bör variera med familjestorlek och hur mycket en socialbidragstagare bör ha att leva på i jämförelse med en folkpensionär. Dessutom fick man göra en bedömning av om man trodde den egna familjen var berättigad till socialbidrag och vad man skulle göra om pengar till mat och hyra inte räckte. Ett antal bakgrundsfrågor berör civilstånd, hushållets storlek och ålderssammansättning, bostadsort, utbildning, eget och make/maka/samboendes förvärvsarbete samt hushållets månadsinkomst.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-05-01 — 1985-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning

Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Aguilar, R., & Gustafsson, B. (1988) Public Opinion about Social Assistance in Sweden. European Journal of Political Research, 16:251-276.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

Citering

Björn Gustafsson, Renato Aguilar. Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen (1996). <em>Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002460">https://doi.org/10.5878/002460</a>

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-05-01 — 1985-06-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

33

Antal individer/objekt

880

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06