Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

I en enkätundersökning utförd av SCB ställdes bland annat ett antal frågor om socialbidragen i Sverige. Respondenten fick ange hur mycket man bör ha att leva på per månad, hur bidragen bör variera med familjestorlek och hur mycket en socialbidragstagare bör ha att leva på i jämförelse med en folkpensionär. Dessutom fick man göra en bedömning av om man trodde den egna familjen var berättigad till socialbidrag och vad man skulle göra om pengar till mat och hyra inte räckte. Ett antal bakgrundsfrågor berör civilstånd, hushållets storlek och ålderssammansättning, bostadsort, utbildning, eget och make/maka/samboendes förvärvsarbete samt hushållets månadsinkomst.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0448

Beskrivning:

I en enkätundersökning utförd av SCB ställdes bland annat ett antal frågor om socialbidragen i Sverige. Respondenten fick ange hur mycket man bör ha att leva på per månad, hur bidragen bör variera med familjestorlek och hur mycket en socialbidragstagare bör ha att leva på i jämförelse med en folkpensionär. Dessutom fick man göra en bedömning av om man trodde den egna familjen var berättigad till socialbidrag och vad man skulle göra om pengar till mat och hyra inte räckte. Ett antal bakgrundsfrågor berör civilstånd, hushållets storlek och ålderssammansättning, bostadsort, utbildning, eget och make/maka/samboendes förvärvsarbete samt hushållets månadsinkomst.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985-05-01 — 1985-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Finansiering:

Socialdepartementet, Delegationen för social forskning

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aguilar, R., & Gustafsson, B. (1988) Public Opinion about Social Assistance in Sweden. European Journal of Political Research, 16:251-276.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1996-06-18 doi:10.5878/002460

Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson, Renato Aguilar. Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen (1996). <em>Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002460">https://doi.org/10.5878/002460</a>

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-05-01 — 1985-06-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

33

Antal individer/objekt:

880

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06