Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

SND-ID: SND 0448

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning

I en enkätundersökning utförd av SCB ställdes bland annat ett antal frågor om socialbidragen i Sverige. Respondenten fick ange hur mycket man bör ha att leva på per månad, hur bidragen bör variera med familjestorlek och hur mycket en socialbidragstagare bör ha att leva på i jämförelse med en folkpensionär. Dessutom fick man göra en bedömning av om man trodde den egna familjen var berättigad till socialbidrag och vad man skulle göra om pengar till mat och hyra inte räckte. Ett antal bakgrundsfrågor berör civilstånd, hushållets storlek och ålderssammansättning, bostadsort, utbildning, eget och make/maka/samboendes förvärvsarbete samt hushållets månadsinkomst.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Socialdepartementet, Delegationen för social forskning

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-05-01 – 1985-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Aguilar, R., & Gustafsson, B. (1988) Public Opinion about Social Assistance in Sweden. European Journal of Political Research, 16:251-276.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Björn Gustafsson, Renato Aguilar. Göteborgs universitet (1996). Allmänhetens åsikter om socialbidrag 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002460

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Renato Aguilar - Göteborgs universitet, Nationalekonomiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-05-01–1985-06-30
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

33

Antal individer/objekt

880

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06