Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och sam

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
barn, fortplantningshälsa, sysselsättning, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0452

Beskrivning:

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och sam

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-03-01 — 1981-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska kvinnor födda 1936-1960

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
barn, fortplantningshälsa, sysselsättning, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Statistics Sweden (1983) Arbete och barn. Information i prognosfrågor IPF 1983:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Statistics Sweden (1984) Att fråga om barn. Teknisk beskrivning av undersökningen Kvinnor i Sverige. Bakgrundsmaterial från Prognosinstitutet 1984:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Statistics Sweden (1982) Kvinnor och barn. Information i prognosfrågor IPF 1982:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-12-05 doi:10.5878/002461

Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (1995). Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002461

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-01 — 1981-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

452

Antal individer/objekt:

4300

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06