Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976

SND-ID: SND 0459

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenheter av invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt beteende; företrädare och krav; information om det svenska administrativa och politiska systemet. Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under våren 1975-våren 1976. Bland de som besvarade denna intervju drogs ett nytt urval som intervjuades omedelbart efter valet 1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i Sverige. Den inledande intervjun innehöll bland annat frågor om när man flyttat till Sverige resp. till Stockholm; hur många platser man bott på tidigare; vilka språk man själv talar och vilka språk eventuell make och barn talar; vilka tidningar man läser (svenska resp. från hemlandet) och vilka nyheter man lyssnar på (svenska resp. från and

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldersgruppen 18-67 år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland, Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som är medborgare i annat land än något av ovanstående.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 1976-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Migration, Media, Politiska beteenden och attityder, Val, Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

migration, invandrare

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tung, R.K.C. (1981) Exit-voice catastrophes. Dilemma between migration and participation. Stockholm Studies in Politics 18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-7146-160-4.
Libris | Google Books
ISBN: 91-7146-160-4

Alpay, S. (1980) Turkar i Stockholm : en studie av invandrare, politik och samhälle. Stockholm Studies in Politics 16. Stockholm: Liber. (Turks in Stockholm. A study about immigrants and politics; with a summary in English). ISBN: 91-38-05635-6.
ISBN: 9138056356

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Polen

Version 1.0

Citering

Tomas Hammar. Stockholms universitet (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Polen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000923

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975–1976
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

401

Antal individer/objekt

734

Dataset 2
Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Finland

Version 1.0

Citering

Tomas Hammar. Stockholms universitet (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Finland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001059

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975–1976
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

386

Antal individer/objekt

1206

Dataset 3
Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Jugoslavien

Version 1.0

Citering

Tomas Hammar. Stockholms universitet (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Jugoslavien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001060

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975–1976
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

389

Antal individer/objekt

664

Dataset 4
Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Turkiet

Version 1.0

Citering

Tomas Hammar. Stockholms universitet (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Turkiet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001061

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975–1976
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

392

Antal individer/objekt

362

Dataset 5
Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Infödda svenskar

Version 1.0

Citering

Tomas Hammar. Stockholms universitet (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Infödda svenskar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002462

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975–1976
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

368

Antal individer/objekt

558

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11