Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976

Skapare/primärforskare:

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenheter av invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt beteende; företrädare och krav; information om det svenska administrativa och politiska systemet. Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under våren 1975-våren 1976. Bland de som besvarade denna intervju drogs ett nytt urval som intervjuades omedelbart efter valet 1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i Sverige. Den inledande intervjun innehöll bland annat frågor om när man flyttat till Sverige resp. till Stockholm; hur många platser man bott på tidigare; vilka språk man själv talar och vilka språk eventuell make och barn talar; vilka tidningar man läser (svenska resp. från hemlandet) och vilka nyheter man lyssnar på (svenska resp. från and

... Visa mer..

Nyckelord:

Skapare/primärforskare:

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0459

Beskrivning:

Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenheter av invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt beteende; företrädare och krav; information om det svenska administrativa och politiska systemet. Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under våren 1975-våren 1976. Bland de som besvarade denna intervju drogs ett nytt urval som intervjuades omedelbart efter valet 1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i Sverige. Den inledande intervjun innehöll bland annat frågor om när man flyttat till Sverige resp. till Stockholm; hur många platser man bott på tidigare; vilka språk man själv talar och vilka språk eventuell make och barn talar; vilka tidningar man läser (svenska resp. från hemlandet) och vilka nyheter man lyssnar på (svenska resp. från and

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975-01-01 — 1976-01-01

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-01-01 — 1976-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldersgruppen 18-67 år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland, Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som är medborgare i annat land än något av ovanstående. Svensk jä

Tidsdimension:

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Alpay, S. (1980) Turkar i Stockholm : en studie av invandrare, politik och samhälle. Stockholm Studies in Politics 16. Stockholm: Liber. (Turks in Stockholm. A study about immigrants and politics; with a summary in English). ISBN: 91-38-05635-6.

Tung, R.K.C. (1981) Exit-voice catastrophes. Dilemma between migration and participation. Stockholm Studies in Politics 18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-7146-160-4.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 0459-001

Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Polen

Citering:

Tomas Hammar. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Polen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000923

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

401

Antal individer/objekt:

734

Version 1.0:

1995-06-26 doi:10.5878/001059

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0459-002

Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Finland

Citering:

Tomas Hammar. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Finland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001059

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

386

Antal individer/objekt:

1206

Version 1.0:

1995-06-27 doi:10.5878/001060

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0459-003

Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Jugoslavien

Citering:

Tomas Hammar. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Jugoslavien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001060

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

389

Antal individer/objekt:

664

Version 1.0:

1995-06-27 doi:10.5878/001061

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0459-004

Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Turkiet

Citering:

Tomas Hammar. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Turkiet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001061

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

392

Antal individer/objekt:

362

Version 1.0:

1995-06-29 doi:10.5878/002462

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0459-005

Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Infödda svenskar

Citering:

Tomas Hammar. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Infödda svenskar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002462

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

368

Antal individer/objekt:

558