Den västsvenska SOM-undersökningen 1992

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Sedan 1986 har projektet Samhälle Opinion Massmedia (SOM) genomfört årliga rikstäckande undersökningar av svensk opinion. Hösten 1992 kompletterades den nationella undersökningen med en västsvensk undersökning vars syfte är att följa opinionsutvecklingen i Västsverige och kunna jämföra med åsiktsmönstren i hela landet. Väst-SOMs frågeformulär indelades i fem ämnesområden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; energi, kärnkraft och miljö; samt bakgrundsfrågor. Frågeformuläret var huvudsakligen en replikation av det som användes i den nationella SOM-undersökningen, men där fanns också ett antal frågor som tog upp situationen i Göteborg och dess kranskommuner. Frågor om massmedier behandlade hur ofta man läser ett antal dagstidningar; hur ofta man lyssnar på olika radiokanaler; hur tillförlitliga man bedömer olika medier vara då det gäller bevakningen av vad som händer i kommunen; genomsnittlig tid ägnad dagligen åt TV-tittande samt morgontidnings- respektive kvällstidningsläsande; tittande på olika typer av nyhetsprogram i TV; tittande på olika TV-kanaler; prenumeration på morgontid

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0460

Alternativ titel:

Väst-SOM 1992

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Sedan 1986 har projektet Samhälle Opinion Massmedia (SOM) genomfört årliga rikstäckande undersökningar av svensk opinion. Hösten 1992 kompletterades den nationella undersökningen med en västsvensk undersökning vars syfte är att följa opinionsutvecklingen i Västsverige och kunna jämföra med åsiktsmönstren i hela landet. Väst-SOMs frågeformulär indelades i fem ämnesområden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; energi, kärnkraft och miljö; samt bakgrundsfrågor. Frågeformuläret var huvudsakligen en replikation av det som användes i den nationella SOM-undersökningen, men där fanns också ett antal frågor som tog upp situationen i Göteborg och dess kranskommuner. Frågor om massmedier behandlade hur ofta man läser ett antal dagstidningar; hur ofta man lyssnar på olika radiokanaler; hur tillförlitliga man bedömer olika medier vara då det gäller bevakningen av vad som händer i kommunen; genomsnittlig tid ägnad dagligen åt TV-tittande samt morgontidnings- respektive kvällstidningsläsande; tittande på olika typer av nyhetsprogram i TV; tittande på olika TV-kanaler; prenumeration på morgontid

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-10 — 1993-01

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i tolv västsvenska kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Frågorna 4, 9-11, 13-25 och 49-53 ingår ej.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (1993) Västsvensk opinion : SOM-undersökningen Västsverige 1992. SOM-rapport nr 10. Göteborg: SOM-institutet.
SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1994-12-01 doi:10.5878/002644

Den västsvenska SOM-undersökningen 1992

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (1994). Den västsvenska SOM-undersökningen 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002644

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 — 1993-01-18

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1603

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

403

Antal individer/objekt:

1603

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60,5%