Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0467

Beskrivning:

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

7

Antal individer/objekt:

8320438