Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0467

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Version 1

Citering

Statistiska centralbyrån (2020). Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/g3hn-dy04

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

7

Antal individer/objekt

8320438

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-07-02