Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Identifierare

SND-ID: SND 0467

Beskrivning

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Folkräkningar, Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1

Ladda ner citering

Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Citering

Statistiska centralbyrån (2020). <em>Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/g3hn-dy04">https://doi.org/10.5878/g3hn-dy04</a>

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

7

Antal individer/objekt

8320438

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-07-02