Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

SND-ID: SND 0467

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Ansvarig institution/enhet

Statistiska centralbyrån
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkräkningar, Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Version 1

Citering

Statistiska centralbyrån (2020). Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/g3hn-dy04

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Variabler

7

Antal individer/objekt

8320438

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-07-02