Folk- och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Den här studien är en del av samlingen Folkräkningsdata

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Beskrivning:

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Statistiska centralbyrån

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Identifierare:

SND-ID: SND 0467

Beskrivning:

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

folkräkningar, sysselsättning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1:

Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper

Citeringsförslag:

Statistiska centralbyrån. Statistiska centralbyrån (2020). Folk och bostadsräkningen 1980: Yrkesgrupper. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/g3hn-dy04

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

7

Antal individer/objekt:

8320438

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-07-02