Kommunal partiorganisation 1985

Beställ data

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien genomfördes inför valet 1985 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas ordförande och valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0469

Beskrivning

Studien genomfördes inför valet 1985 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas ordförande och valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-06-01 — 1986-03-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Kommunala partiorganisationer

Tidsdimension

Urvalsmetod

Kommunala partiorganisationer i 50-urvalet av kommuner från kommunaldemokratiska forskningsgruppen samt Stockholm, Göteborg och Malmö

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Håkansson, A. (1994) Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. In Bäck, H. and Håkansson, A. (eds.): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Dataset 1

Kommunal partiorganisation 1985 - Ordförande

Citering

Bo Bjurulf, Anders Håkansson. Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2020). <em>Kommunal partiorganisation 1985 - Ordförande</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/xhkw-nh15">https://doi.org/10.5878/xhkw-nh15</a>

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-06-01 — 1986-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Version 1

Ladda ner citering

Dataset 2

Kommunal partiorganisation 1985 - Valledare

Citering

Bo Bjurulf, Anders Håkansson. Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2020). <em>Kommunal partiorganisation 1985 - Valledare</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/tgtd-8533">https://doi.org/10.5878/tgtd-8533</a>

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-06-01 — 1986-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-10-09