Kommunal partiorganisation 1985

Skapare/primärforskare:

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien genomfördes inför valet 1985 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas ordförande och valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Skapare/primärforskare:

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0469

Beskrivning:

Studien genomfördes inför valet 1985 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas ordförande och valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985-06-01 — 1986-03-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Kommunala partiorganisationer

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Kommunala partiorganisationer i 50-urvalet av kommuner från kommunaldemokratiska forskningsgruppen samt Stockholm, Göteborg och Malmö

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Håkansson, A. (1994) Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. I Bäck, H. and Håkansson, A. (red.): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 0469-001

Kommunal partiorganisation 1985 - Ordförande

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-06-01 — 1986-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Dataset SND 0469-002

Kommunal partiorganisation 1985 - Valledare

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-06-01 — 1986-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp