Kommunal partiorganisation 1985

SND-ID: SND 0469

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien genomfördes inför valet 1985 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas ordförande och valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Kommunala partiorganisationer

Tidsdimension

Urvalsmetod

Kommunala partiorganisationer i 50-urvalet av kommuner från kommunaldemokratiska forskningsgruppen samt Stockholm, Göteborg och Malmö

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-06-01 – 1986-03-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Håkansson, A. (1994) Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. In Bäck, H. and Håkansson, A. (eds.): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kommunal partiorganisation 1985 - Ordförande

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Bo Bjurulf, Anders Håkansson. Lunds universitet (2020). Kommunal partiorganisation 1985 - Ordförande. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/xhkw-nh15

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-06-01–1986-03-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 2
Kommunal partiorganisation 1985 - Valledare

Tillhörande dokumentation

Version 1

Citering

Bo Bjurulf, Anders Håkansson. Lunds universitet (2020). Kommunal partiorganisation 1985 - Valledare. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/tgtd-8533

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-06-01–1986-03-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-10-09