Kommunal partiorganisation 1988

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Studien genomfördes efter valet 1988 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0470

Beskrivning:

Studien genomfördes efter valet 1988 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-01-01 — 1989-01-05

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Håkansson, A. (1994) Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. In Bäck, H. and Håkansson, A. (eds.): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag.

Håkansson, A. (1992) Konsten att vinna ett val. En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988. Lund Political Studies 71. Lund: Department of Political Science.
Google Books
ISBN: 9789188306012

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Kommunal partiorganisation 1988

Citeringsförslag:

Bo Bjurulf, Anders Håkansson. Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2020). Kommunal partiorganisation 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/2g8b-vt70

Skapare/primärforskare:

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-05

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-10-09