Kommunal partiorganisation 1988

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Studien genomfördes efter valet 1988 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0470

Beskrivning

Studien genomfördes efter valet 1988 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 — 1989-01-05

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

50-urvalet av kommuner från kommunaldemokratiska forskningsgruppen samt Stockholm, Malmö och Göteborg.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Håkansson, A. (1994) Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. In Bäck, H. and Håkansson, A. (eds.): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag.

Håkansson, A. (1992) Konsten att vinna ett val. En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988. Lund Political Studies 71. Lund: Department of Political Science.
Google Books
ISBN: 9789188306012

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Kommunal partiorganisation 1988

Citering

Bo Bjurulf, Anders Håkansson. Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2020). <em>Kommunal partiorganisation 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/2g8b-vt70">https://doi.org/10.5878/2g8b-vt70</a>

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 — 1989-01-05

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2020-10-09