Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

I undersökningen ställs ett antal frågor om massmedia; hur ofta man brukar ta del av olika medier; vilka dagstidningar man läser regelbundet och vilka man prenumererar på; inställning till en ny tidning i Göteborg; inställning till hur olika medier följer de etiska reglerna i sin nyhetsbevakning; hur nyhetsförmedlingen fungerar i dagspress, radio och TV; sammanblandning av redaktionell text och reklam; förekomst av felaktiga och missvisande uppgifter; mest tillförlitlig nyhetskälla; samt betydelsen av att tankar och påståenden uttryckta i massmedia är sanna. Frågor om radio och TV gällde bland annat om man förändrat lyssnandet på lokalradion sedan den börjat sända i egen kanal, inställning till svensk TV:s omorganisering, tillgången till kabel-TV och text-TV och hur ofta man tittat på olika kabel-TV kanaler. I samband med detta ställdes frågor om den lokala kabel-TV kanalen Kållevisionen, vilka typer av program man brukade titta på i Kållevisionen och vilka typer av program en lokal TV-kanal bör innehålla. Andra frågor berörde förtroendet för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, informationssamhället, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0471

Beskrivning:

I undersökningen ställs ett antal frågor om massmedia; hur ofta man brukar ta del av olika medier; vilka dagstidningar man läser regelbundet och vilka man prenumererar på; inställning till en ny tidning i Göteborg; inställning till hur olika medier följer de etiska reglerna i sin nyhetsbevakning; hur nyhetsförmedlingen fungerar i dagspress, radio och TV; sammanblandning av redaktionell text och reklam; förekomst av felaktiga och missvisande uppgifter; mest tillförlitlig nyhetskälla; samt betydelsen av att tankar och påståenden uttryckta i massmedia är sanna. Frågor om radio och TV gällde bland annat om man förändrat lyssnandet på lokalradion sedan den börjat sända i egen kanal, inställning till svensk TV:s omorganisering, tillgången till kabel-TV och text-TV och hur ofta man tittat på olika kabel-TV kanaler. I samband med detta ställdes frågor om den lokala kabel-TV kanalen Kållevisionen, vilka typer av program man brukade titta på i Kållevisionen och vilka typer av program en lokal TV-kanal bör innehålla. Andra frågor berörde förtroendet för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-04-28 — 1988-05-24

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Göteborgs kommun

Ämnesområde:

media, informationssamhället, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1994-10-01 doi:10.5878/000907

Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1994). <em>Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000907">https://doi.org/10.5878/000907</a>

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-04-28 — 1988-05-24

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

318

Antal individer/objekt:

610

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06