Medborgarundersökningen 1987

SND-ID: SND 0474

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Alternativ titel

MBU87

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-80 år och mantalskrivna i Sverige i juli 1987

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-09-15 – 1987-10-25

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Bostäder, Arbetsförhållanden, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books | Libris

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris | Google Books
ISBN: 9789177982241

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen

Version 1.0

Citering

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet (1995). Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002901

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-09-15–1987-10-25
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

455

Antal individer/objekt

2688

Dataset 2
Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen

Version 1.0

Citering

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet (1995). Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002902

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Variabler

910

Antal individer/objekt

347

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11