Medborgarundersökningen 1987

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Bostäder, Arbetsförhållanden, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0474

Alternativ titel

MBU87

Beskrivning

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-09-15 — 1987-10-25

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-80 år och mantalskrivna i Sverige i juli 1987

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Bostäder, Arbetsförhållanden, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books Libris

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books
ISBN: 9789177982241

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen

Citeringsförslag

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002901">https://doi.org/10.5878/002901</a>

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-09-15 — 1987-10-25

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

455

Antal individer/objekt

2688

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen

Citeringsförslag

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002902">https://doi.org/10.5878/002902</a>

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

910

Antal individer/objekt

347

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11