Medborgarundersökningen 1987

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0474

Alternativ titel:

MBU87

Syfte:

Syftar till att undersöka medborgarnas möjligheter att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-09-15 — 1987-10-25

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-80 år och mantalskrivna i Sverige i juli 1987

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1995-10-31 doi:10.5878/002901

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0474-001

Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen

Citering:

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002901

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-09-15 — 1987-10-25

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

455

Antal individer/objekt:

2688

Version 1.0:

1995-10-31 doi:10.5878/002902

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0474-002

Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen

Citering:

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002902

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

910

Antal individer/objekt:

347