Medborgarundersökningen 1987

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
konsumtion och konsumentbeteende, bostäder, arbetsförhållanden, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0474

Alternativ titel:

MBU87

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om medborgarnas möjligheter att påverka. För den del av studien som rör möjligheter att påverka sin egen situation har sex livsområden valts ut, representerande olika medborgarsituationer.

De frågor som berör rollen som boende handlar om vilken typ av bostad man har; om man deltagit i möten eller andra aktiviteter anordnade av hyresgästförening eller liknande; aktiviteter tillsammans med grannar; möjligheter att påverka boendet; anledning till missnöje beträffande boendet under det senaste året; aktiviteter för att åstadkomma förbättringar/motarbeta försämringar och om önskemålen blev tillgodosedda.

Rollen som konsument belyses genom frågor om inköp av kapitalvaror under senaste året; möjligheter att bedöma varans kvalitet, välja mellan olika fabrikat samt avgöra om den inköpta varan var mest prisvärd; missnöje med inköp under senaste året, försök att få rättelse och om önskemålen blev tillgodosedda.

Frågor om hälso- och sjukvård gällde egen erfarenhet av sjukvården beträffande lindrig sjukdom respektive allvarlig

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-09-15 — 1987-10-25

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-80 år och mantalskrivna i Sverige i juli 1987

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
konsumtion och konsumentbeteende, bostäder, arbetsförhållanden, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, familjeliv och äktenskap, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books Libris

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books
ISBN: 9789177982241

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-10-31 doi:10.5878/002901

Dataset 1

Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen

Citeringsförslag:

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Medborgarundersökningen 1987 - Huvudundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002901

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-09-15 — 1987-10-25

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

455

Antal individer/objekt:

2688

Version 1.0:

1995-10-31 doi:10.5878/002902

Dataset 2

Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen

Citeringsförslag:

Anders Westholm, Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Medborgarundersökningen 1987 - Parundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002902

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

910

Antal individer/objekt:

347

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11