Läsvanestudien 1992 - Norrbotten

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. Endast några smärre förändringar av frågeformuleringarna har gjorts jämfört med tidigare undersökningar. Detta gäller frågorna om hur man tar del av olika typer av tidningsinnehåll samt de frågor där läsarna ombads att bedöma de lokala tidningarna utifrån ett antal påståenden.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0476

Beskrivning:

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. Endast några smärre förändringar av frågeformuleringarna har gjorts jämfört med tidigare undersökningar. Detta gäller frågorna om hur man tar del av olika typer av tidningsinnehåll samt de frågor där läsarna ombads att bedöma de lokala tidningarna utifrån ett antal påståenden.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-09-28 — 1992-11-15

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Luleå kommun, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Luleå och Kiruna kommuner

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Luleå och Kiruna

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkqvist Hellingwerf, K. (1994) Tidningsläsning i Luleå och Kiruna. Presentation av en läsarundersökning. Report no. 34. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1999-01-21 doi:10.5878/002498

Läsvanestudien 1992 - Norrbotten

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). Läsvanestudien 1992 - Norrbotten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002498

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-28 — 1992-11-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

434

Antal individer/objekt:

714

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06