Läsvanestudien 1992 - Norrbotten

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. Endast några smärre förändringar av frågeformuleringarna har gjorts jämfört med tidigare undersökningar. Detta gäller frågorna om hur man tar del av olika typer av tidningsinnehåll samt de frågor där läsarna ombads att bedöma de lokala tidningarna utifrån ett antal påståenden.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0476

Beskrivning

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. Endast några smärre förändringar av frågeformuleringarna har gjorts jämfört med tidigare undersökningar. Detta gäller frågorna om hur man tar del av olika typer av tidningsinnehåll samt de frågor där läsarna ombads att bedöma de lokala tidningarna utifrån ett antal påståenden.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-09-28 — 1992-11-15

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Luleå kommun, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Luleå och Kiruna kommuner

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Luleå och Kiruna

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Björkqvist Hellingwerf, K. (1994) Tidningsläsning i Luleå och Kiruna. Presentation av en läsarundersökning. Report no. 34. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1992 - Norrbotten

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). <em>Läsvanestudien 1992 - Norrbotten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002498">https://doi.org/10.5878/002498</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-28 — 1992-11-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

434

Antal individer/objekt

714

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06