Läsvanestudien 1989 - Gästrikland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. I huvudsak är denna undersökning en replikation av den undersökning som genomfördes i de fem kommunerna 1986

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0477

Beskrivning:

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. I huvudsak är denna undersökning en replikation av den undersökning som genomfördes i de fem kommunerna 1986

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-11-01 — 1989-12-01

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år bosatta i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Severinsson, R. (1991) Tidningsvanor i Gästrikland. Presentation av en läsarundersökning. Work report no. 9. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1999-09-13 doi:10.5878/002499

Läsvanestudien 1989 - Gästrikland

Citeringsförslag:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). Läsvanestudien 1989 - Gästrikland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002499

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-01 — 1989-12-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1994-01-01