Utvärdering genom uppföljning

Skapare/primärforskare

Kjell Härnqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Sven-Erik Reuterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Allan Svensson - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Beskrivning

Sedan början av 1960-talet har Statistiska Centralbyrån i samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet (Individualstatistikprojektet) vid Göteborgs universitet och UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever) vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vilka sedan 1990 är sammanslagna till ett forskningsprojekt benämnt 'Utvärdering genom Uppföljning'. Uppföljningsundersökningarna är ett led i den centrala utvärderingen av skolan och baseras på stora riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever.

Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var under vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948, dvs cirka en tiondel av årsklassen. Enligt beräkningar fanns det då insamlingen genomfördes sammanlagt 12 166 individer i Sverige som var födda på dessa dagar, varav majoriteten befann sig i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet - cirka 2/3 inom folkskolan och 1/3 inom försöksskolan (enhetsskolan). De s k basuppgifte

... Visa mer..

Ämnesområde

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Kjell Härnqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Sven-Erik Reuterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Allan Svensson - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Identifierare

SND-ID: SND 0480

Beskrivning

Sedan början av 1960-talet har Statistiska Centralbyrån i samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet (Individualstatistikprojektet) vid Göteborgs universitet och UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever) vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vilka sedan 1990 är sammanslagna till ett forskningsprojekt benämnt 'Utvärdering genom Uppföljning'. Uppföljningsundersökningarna är ett led i den centrala utvärderingen av skolan och baseras på stora riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever.

Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var under vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948, dvs cirka en tiondel av årsklassen. Enligt beräkningar fanns det då insamlingen genomfördes sammanlagt 12 166 individer i Sverige som var födda på dessa dagar, varav majoriteten befann sig i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet - cirka 2/3 inom folkskolan och 1/3 inom försöksskolan (enhetsskolan). De s k basuppgifte

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Skolelever födda 1948 och 1953

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Härnqvist, K. (1998) A longitudinal program for studying education and career development. Göteborg : Univ., Department of Education and Educational Research

Statistics Sweden (1976) Individualstatistiken. Skoldata för ett urval elever födda 1948 och 1953. Memorandum from SCB, no. 8.

Härnqvist, K., Emanuelsson, I., Reuterberg, S-E., & Svensson, A. (1994) Dokumentation av projektet 'Utvärdering genom uppföljning'. Report no. 1994:03. Göteborg: Department of Education.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Utvärdering genom uppföljning, elever födda 1948

Skapare/primärforskare

Kjell Härnqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Sven-Erik Reuterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Allan Svensson - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

235

Antal individer/objekt

11950

Dataset 2

Utvärdering genom uppföljning, elever födda 1953

Skapare/primärforskare

Kjell Härnqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Sven-Erik Reuterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Allan Svensson - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

231

Antal individer/objekt

9927

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06