Utvärdering genom uppföljning

Skapare/primärforskare:

Kjell Härnqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Sven-Erik Reuterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Allan Svensson - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Beskrivning:

Sedan början av 1960-talet har Statistiska Centralbyrån i samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet (Individualstatistikprojektet) vid Göteborgs universitet och UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever) vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vilka sedan 1990 är sammanslagna till ett forskningsprojekt benämnt 'Utvärdering genom Uppföljning'. Uppföljningsundersökningarna är ett led i den centrala utvärderingen av skolan och baseras på stora riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever.

Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var under vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948, dvs cirka en tiondel av årsklassen. Enligt beräkningar fanns det då insamlingen genomfördes sammanlagt 12 166 individer i Sverige som var födda på dessa dagar, varav majoriteten befann sig i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet - cirka 2/3 inom folkskolan och 1/3 inom försöksskolan (enhetsskolan). De s k basuppgifte

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Kjell Härnqvist - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Sven-Erik Reuterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Allan Svensson - Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Identifierare:

SND-ID: SND 0480

Beskrivning:

Sedan början av 1960-talet har Statistiska Centralbyrån i samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet (Individualstatistikprojektet) vid Göteborgs universitet och UGU-projektet (Utvärdering genom uppföljning av elever) vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, vilka sedan 1990 är sammanslagna till ett forskningsprojekt benämnt 'Utvärdering genom Uppföljning'. Uppföljningsundersökningarna är ett led i den centrala utvärderingen av skolan och baseras på stora riksrepresentativa stickprov från olika årskullar av elever.

Första gången en insamling av uppgifter ägde rum var under vårterminen 1961 och gällde då elever födda den 5, 15 och 25 i någon månad 1948, dvs cirka en tiondel av årsklassen. Enligt beräkningar fanns det då insamlingen genomfördes sammanlagt 12 166 individer i Sverige som var födda på dessa dagar, varav majoriteten befann sig i årskurs 6 inom det obligatoriska skolväsendet - cirka 2/3 inom folkskolan och 1/3 inom försöksskolan (enhetsskolan). De s k basuppgifte

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Skolelever födda 1948 och 1953

Kontaktperson för frågor om data:

Michael Hansen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Härnqvist, K., Emanuelsson, I., Reuterberg, S-E., & Svensson, A. (1994). Dokumentation av projektet 'Utvärdering genom uppföljning'. Rapport nr 1994:03. Göteborg: Institutionen för pedagogik.

Statistiska centralbyrån (1976) Individualstatistiken. Skoldata för ett urval elever födda 1948 och 1953. Promemoria från SCB, nr 8.

Härnqvist, K. (1998) A longitudinal program for studying education and career development. Göteborg : Univ., Department of Education and Educational Research

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0480-001

Utvärdering genom uppföljning, elever födda 1948

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

235

Antal individer/objekt:

11950

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0480-002

Utvärdering genom uppföljning, elever födda 1953

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

231

Antal individer/objekt:

9927