Kommunalpolitikerundersökningen 1993

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Beskrivning:

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 (SND 0101). Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.
Enkäten, som riktade sig till kommunal- och landstingspolitiker, innehöll bakgrundsuppgifter såsom ålder, bostadsort, civilstånd, utbildning, medborgarskap, yrke, hur länge man varit medlem av sitt politiska parti och när man fick sitt första kommunala uppdrag. Andra frågor tar upp allmänhetens inställning till kommunal-/landstingspolitiker, den närmaste omgivningens inställning till det egna engagemanget som politiker och kontakter med allmänhet, massmedia, föreningar, organisationer och företag i kommunala frågor under det senaste året. För ett antal kommunala områden fick respondenten ange om det var angeläget att kommune

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Identifierare:

SND-ID: SND 0482

Beskrivning:

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 (SND 0101). Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.
Enkäten, som riktade sig till kommunal- och landstingspolitiker, innehöll bakgrundsuppgifter såsom ålder, bostadsort, civilstånd, utbildning, medborgarskap, yrke, hur länge man varit medlem av sitt politiska parti och när man fick sitt första kommunala uppdrag. Andra frågor tar upp allmänhetens inställning till kommunal-/landstingspolitiker, den närmaste omgivningens inställning till det egna engagemanget som politiker och kontakter med allmänhet, massmedia, föreningar, organisationer och företag i kommunala frågor under det senaste året. För ett antal kommunala områden fick respondenten ange om det var angeläget att kommune

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-05-01 — 1993-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Kommunalt förtroendevalda i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval
Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bäck, H. (1995) Att vara kommunalpolitiker på 90-talet : preliminära resultat av 1993 års kommunalpolitikerundersökning. Stockholm: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Dataset 1

Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Enkätundersökningen

Citeringsförslag:

Henry Bäck. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Enkätundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/1c1p-a947

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-05-01 — 1993-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

323

Antal individer/objekt:

1710

Version 1.0:

Dataset 2

Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Totalundersökningen

Citeringsförslag:

Henry Bäck. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Totalundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rkyd-m307

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-05-01 — 1993-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

6236

Antal individer/objekt:

40

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11