SOM-undersökningen till studenter 1994

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den andra undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför för att fånga upp åsikter och vanor hos dagens studentgeneration. Frågeformuläret som i huvudsak är en replikation av 1993 års formulär indelades i massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritidsintressen; bakgrund; samt kurs/linje. Frågor som tillkommit behandlade tidningars namnpublicering i samband med brott och olyckor, Sveriges framtida förhållande till EU och olika etniska gruppers rätt att ta tillvara sina egna intressen. Respondenterna fick även ange om de ansåg pornografiska filmer i TV, aga, moskéer, homosexuella lärare etc. bör vara tillåtet eller ej i Sverige. Frågan om partival ställdes i två olika versioner, halva urvalet fick frågan om sannolikheten att man kommer att rösta på ett parti under ens livstid, medan den andra hälften fick frågan om sannolikheten att man kommer att rösta för de olika partierna vid 1998 års val.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
gymnasial och högre utbildning, media, energi och naturresurser, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0485

Alternativ titel:

Student-SOM 1994

Beskrivning:

Detta är den andra undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför för att fånga upp åsikter och vanor hos dagens studentgeneration. Frågeformuläret som i huvudsak är en replikation av 1993 års formulär indelades i massmedia; politik och samhälle; energi, kärnkraft och miljö; Sveriges förhållande till omvärlden; fritidsintressen; bakgrund; samt kurs/linje. Frågor som tillkommit behandlade tidningars namnpublicering i samband med brott och olyckor, Sveriges framtida förhållande till EU och olika etniska gruppers rätt att ta tillvara sina egna intressen. Respondenterna fick även ange om de ansåg pornografiska filmer i TV, aga, moskéer, homosexuella lärare etc. bör vara tillåtet eller ej i Sverige. Frågan om partival ställdes i två olika versioner, halva urvalet fick frågan om sannolikheten att man kommer att rösta på ett parti under ens livstid, medan den andra hälften fick frågan om sannolikheten att man kommer att rösta för de olika partierna vid 1998 års val.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994-10-01 — 1994-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Studenter på grundutbildningen vid Förvaltningshögskolan, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
gymnasial och högre utbildning, media, energi och naturresurser, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pettersson, M. (2001) Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Work report no. 3. Göteborg: SOM Institute. ISSN 0284-4788.
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

SOM-undersökningen till studenter 1994

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-01 — 1994-12-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

356

Antal individer/objekt:

363

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06