Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993

Skapare/primärforskare:

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga diciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med ut-gångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991.
Undersökningens frågeformulär sändes ut till vårdnadshavare för ett namngivet barn mellan ett och sex år. I hälften av fallen uppmanades kvinnor besvara frågorna och i hälften männen. I de fall där vårdnadshavaren var ensamstående uppmanades denna, oberoende av kön, besvara frågorna.
Enkätfrågorna tar upp hushållets sammansättning; barnets närhet till och umgänge med far- och morföräldrar; typ av barnomsorg; om man har den barnomsorg man önskar och i den omfattning och på de tider man önskar; samt om man står i kö för kommunal barnomsorg i de fall man inte har detta. Till föräldrar med barnomsorgen ordnad utanför hemmet ställdes frågor om förtroende för och kontakter med personalen inom barnomsorgen

... Visa mer..

Ämnesområde:

kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, barn, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Skapare/primärforskare:

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare:

SND-ID: SND 0486

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga diciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med ut-gångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991.
Undersökningens frågeformulär sändes ut till vårdnadshavare för ett namngivet barn mellan ett och sex år. I hälften av fallen uppmanades kvinnor besvara frågorna och i hälften männen. I de fall där vårdnadshavaren var ensamstående uppmanades denna, oberoende av kön, besvara frågorna.
Enkätfrågorna tar upp hushållets sammansättning; barnets närhet till och umgänge med far- och morföräldrar; typ av barnomsorg; om man har den barnomsorg man önskar och i den omfattning och på de tider man önskar; samt om man står i kö för kommunal barnomsorg i de fall man inte har detta. Till föräldrar med barnomsorgen ordnad utanför hemmet ställdes frågor om förtroende för och kontakter med personalen inom barnomsorgen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-11-01 — 1994-05-01

Analysenhet:

Population:

Vårdnadshavare för barn i åldrarna 1-6 år i kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå, samt stadsdelen Centrum i Göteborg.

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, barn, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, V. (1994) Samhällets omsorgsstruktur under förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan omsorgsformer i fyra kommuner. Work report. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1996-05-15 doi:10.5878/002438

Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993

Citeringsförslag:

Lennart Nilsson, Lars Strömberg, Vicki Johansson. Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor (1996). Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002438

Skapare/primärforskare:

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-11-01 — 1994-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

225

Antal individer/objekt:

1842

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05