Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993

Skapare/primärforskare:

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga diciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med ut-gångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991.
Undersökningens frågeformulär sändes ut till vårdnadshavare för ett namngivet barn mellan ett och sex år. I hälften av fallen uppmanades kvinnor besvara frågorna och i hälften männen. I de fall där vårdnadshavaren var ensamstående uppmanades denna, oberoende av kön, besvara frågorna.
Enkätfrågorna tar upp hushållets sammansättning; barnets närhet till och umgänge med far- och morföräldrar; typ av barnomsorg; om man har den barnomsorg man önskar och i den omfattning och på de tider man önskar; samt om man står i kö för kommunal barnomsorg i de fall man inte har detta. Till föräldrar med barnomsorgen ordnad utanför hemmet ställdes frågor om förtroende för och kontakter med personalen inom barnomsorgen

... Visa mer..

Karta:

Skapare/primärforskare:

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare:

SND-ID: SND 0486

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga diciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med ut-gångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991.
Undersökningens frågeformulär sändes ut till vårdnadshavare för ett namngivet barn mellan ett och sex år. I hälften av fallen uppmanades kvinnor besvara frågorna och i hälften männen. I de fall där vårdnadshavaren var ensamstående uppmanades denna, oberoende av kön, besvara frågorna.
Enkätfrågorna tar upp hushållets sammansättning; barnets närhet till och umgänge med far- och morföräldrar; typ av barnomsorg; om man har den barnomsorg man önskar och i den omfattning och på de tider man önskar; samt om man står i kö för kommunal barnomsorg i de fall man inte har detta. Till föräldrar med barnomsorgen ordnad utanför hemmet ställdes frågor om förtroende för och kontakter med personalen inom barnomsorgen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-11-01 — 1994-05-01

Analysenhet:

Population:

Vårdnadshavare för barn i åldrarna 1-6 år i kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå, samt stadsdelen Centrum i Göteborg.

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, V. (1994) Samhällets omsorgsstruktur under förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan omsorgsformer i fyra kommuner. Arbetsrapport. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1996-05-15 doi:10.5878/002438

Tillgänglig dokumentation:

Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993

Citering:

Lennart Nilsson, Lars Strömberg, Vicki Johansson. Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor (1996). Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002438

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-11-01 — 1994-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

225

Antal individer/objekt:

1842