Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga disciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991 (SSD 0306).
Undersökningen riktade sig till personer i åldrarna 65-85 år och formuläret innehöll frågor om civilstånd; hushållets storlek; antal söner och döttrar; avstånd till barnens bostad; hur ofta man träffar barnen eller talar i telefon med dem; inställning till hur kommunens äldreomsorg bör utformas; stöd till alternativ äldreomsorg; utformning av stöd till äldre. Respondenterna fick för ett tjugotal områden ange om man skötte dessa själva eller fick hjälp av någon; om man får hjälp från kommunens hemvård; under vilken tid man får hjälp av någon annan; hur man tycker kommunens hemvård fungerar och hur mycket man betalar per månad. Ett antal frågor berörde inställningen till hemvården och dess

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare:

SND-ID: SND 0487

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga disciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991 (SSD 0306).
Undersökningen riktade sig till personer i åldrarna 65-85 år och formuläret innehöll frågor om civilstånd; hushållets storlek; antal söner och döttrar; avstånd till barnens bostad; hur ofta man träffar barnen eller talar i telefon med dem; inställning till hur kommunens äldreomsorg bör utformas; stöd till alternativ äldreomsorg; utformning av stöd till äldre. Respondenterna fick för ett tjugotal områden ange om man skötte dessa själva eller fick hjälp av någon; om man får hjälp från kommunens hemvård; under vilken tid man får hjälp av någon annan; hur man tycker kommunens hemvård fungerar och hur mycket man betalar per månad. Ett antal frågor berörde inställningen till hemvården och dess

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-12-01 — 1994-05-01

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 65-85 år i kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå, samt stadsdelen Centrum i Göteborg.

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, V. (1994) Samhällets omsorgsstruktur under förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan omsorgsformer i fyra kommuner. Work report. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1995-12-19 doi:10.5878/002439

Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993

Citeringsförslag:

Lars Strömberg, Lennart Nilsson, Vicki Johansson. Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor (1995). Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002439

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-12-01 — 1994-05-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

191

Antal individer/objekt:

1926

Publicerad: 1995-01-01