Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga disciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991 (SSD 0306).
Undersökningen riktade sig till personer i åldrarna 65-85 år och formuläret innehöll frågor om civilstånd; hushållets storlek; antal söner och döttrar; avstånd till barnens bostad; hur ofta man träffar barnen eller talar i telefon med dem; inställning till hur kommunens äldreomsorg bör utformas; stöd till alternativ äldreomsorg; utformning av stöd till äldre. Respondenterna fick för ett tjugotal områden ange om man skötte dessa själva eller fick hjälp av någon; om man får hjälp från kommunens hemvård; under vilken tid man får hjälp av någon annan; hur man tycker kommunens hemvård fungerar och hur mycket man betalar per månad. Ett antal frågor berörde inställningen till hemvården och dess

... Visa mer..

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, familjeliv och äktenskap, äldre, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare:

SND-ID: SND 0487

Beskrivning:

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga disciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991 (SSD 0306).
Undersökningen riktade sig till personer i åldrarna 65-85 år och formuläret innehöll frågor om civilstånd; hushållets storlek; antal söner och döttrar; avstånd till barnens bostad; hur ofta man träffar barnen eller talar i telefon med dem; inställning till hur kommunens äldreomsorg bör utformas; stöd till alternativ äldreomsorg; utformning av stöd till äldre. Respondenterna fick för ett tjugotal områden ange om man skötte dessa själva eller fick hjälp av någon; om man får hjälp från kommunens hemvård; under vilken tid man får hjälp av någon annan; hur man tycker kommunens hemvård fungerar och hur mycket man betalar per månad. Ett antal frågor berörde inställningen till hemvården och dess

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-12-01 — 1994-05-01

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 65-85 år i kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå, samt stadsdelen Centrum i Göteborg.

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, familjeliv och äktenskap, äldre, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, V. (1994) Samhällets omsorgsstruktur under förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan omsorgsformer i fyra kommuner. Work report. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-12-19 doi:10.5878/002439

Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993

Citeringsförslag:

Lars Strömberg, Lennart Nilsson, Vicki Johansson. Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor (1995). Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002439

Skapare/primärforskare:

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-12-01 — 1994-05-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

191

Antal individer/objekt:

1926

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05