Skatter i Sverige 1981

SND-ID: SND 0491

Skapare/primärforskare

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-75 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-11-01 – 1982-03-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Kriminalitet och rättstillämpning, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hadenius, A. (1986) A crisis of the welfare state? : opinions about taxes and public expenditure in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
ISBN: 9122008217

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Skatter i Sverige 1981

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Axel Hadenius. Uppsala universitet (1995). Skatter i Sverige 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002437

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-11-01–1982-03-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

295

Antal individer/objekt

964

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06