Skatter i Sverige 1981

Beställ data

Skapare/primärforskare

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Ämnesområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Kriminalitet och rättstillämpning, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0491

Beskrivning

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-11-01 — 1982-03-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-75 år

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Kriminalitet och rättstillämpning, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Hadenius, A. (1986) A crisis of the welfare state? : opinions about taxes and public expenditure in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
ISBN: 9122008217

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Skatter i Sverige 1981

Citering

Axel Hadenius. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Skatter i Sverige 1981</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002437">https://doi.org/10.5878/002437</a>

Skapare/primärforskare

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-11-01 — 1982-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

295

Antal individer/objekt

964

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06