Skatter i Sverige 1981

Skapare/primärforskare:

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Ämnesområde:

ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, kriminalitet och rättstillämpning, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0491

Beskrivning:

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-11-01 — 1982-03-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 17-75 år

Tidsdimension:

Ämnesområde:

ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, kriminalitet och rättstillämpning, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hadenius, A. (1986) A crisis of the welfare state? : opinions about taxes and public expenditure in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
ISBN: 9122008217

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-11-08 doi:10.5878/002437

Skatter i Sverige 1981

Citeringsförslag:

Axel Hadenius. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Skatter i Sverige 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002437

Skapare/primärforskare:

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-11-01 — 1982-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

295

Antal individer/objekt:

964

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06