Skatter i Sverige 1981

Skapare/primärforskare:

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0491

Syfte:

Belysa svenska folkets inställning till sina skatter

Beskrivning:

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-11-01 — 1982-03-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 17-75 år

Tidsdimension:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hadenius, A. (1986) A crisis of the welfare state? : opinions about taxes and public expenditure in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1995-11-08 doi:10.5878/002437

Tillgänglig dokumentation:

Skatter i Sverige 1981

Citering:

Axel Hadenius. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Skatter i Sverige 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002437

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-11-01 — 1982-03-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

295

Antal individer/objekt:

964