Svensk levnadsstandard 1992

Skapare/primärforskare:

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Staffan Marklund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Anders Nordlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Undersökningen har flera syften, men är i första hand ett försök att avgöra vilken konsumtion som en vuxen svensk anser nödvändig för att inte vara fattig. En konsensuell definition av fattigdom betyder i detta sammanhang sådan avsaknad av materiell konsumtion eller resurser som en betydande majoritet av medborgarna anser nödvändig. Syftet är också att koppla frågor kring materiell fattigdom till andra relevanta områden, såsom attityder till arbete, faktiska arbetsförhållanden, subjektiv evaluering av den egna situationen, adaptiva preferenser - dvs i vilken mån människor väljer att förklara sin situation som ett utfall av fritt val snarare än påtvingad nödvändighet - samt attityder till omfördelning, rättvisa och socialpolitik.
Datainsamlingen har skett via ett standardiserat frågeformulär i vilket frågorna strukturerats kring följande huvudteman: Hushållets sammansättning; Bostadssituation; Utbildningsbakgrund och sysselsättningsförhållanden; Arbetsförhållanden och fritid; Syn på egen materiell standard; Attityder till välfärdssamhället, fattigdom och socialbidragstagande; samt Hälsa och soc

... Visa mer..

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, inkomst, egendom och investeringar/sparande, arbetsförhållanden, familjeliv och äktenskap, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Staffan Marklund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Anders Nordlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0492

Alternativ titel:

SLEV92

Beskrivning:

Undersökningen har flera syften, men är i första hand ett försök att avgöra vilken konsumtion som en vuxen svensk anser nödvändig för att inte vara fattig. En konsensuell definition av fattigdom betyder i detta sammanhang sådan avsaknad av materiell konsumtion eller resurser som en betydande majoritet av medborgarna anser nödvändig. Syftet är också att koppla frågor kring materiell fattigdom till andra relevanta områden, såsom attityder till arbete, faktiska arbetsförhållanden, subjektiv evaluering av den egna situationen, adaptiva preferenser - dvs i vilken mån människor väljer att förklara sin situation som ett utfall av fritt val snarare än påtvingad nödvändighet - samt attityder till omfördelning, rättvisa och socialpolitik.
Datainsamlingen har skett via ett standardiserat frågeformulär i vilket frågorna strukturerats kring följande huvudteman: Hushållets sammansättning; Bostadssituation; Utbildningsbakgrund och sysselsättningsförhållanden; Arbetsförhållanden och fritid; Syn på egen materiell standard; Attityder till välfärdssamhället, fattigdom och socialbidragstagande; samt Hälsa och soc

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-01-07 — 1995-05-25

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 20-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende, inkomst, egendom och investeringar/sparande, arbetsförhållanden, familjeliv och äktenskap, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Halleröd, B., Marklund, S., Nordlund, A., & Stattin, M. (1993) Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion. Umeå Studies in Sociology No. 104. Umeå: Department of Sociology.
Lärosätets databas Swepub
ISSN: 1100-355

Halleröd, B. (1994) Poverty in Sweden: A New Approach to Direct Measurement of Consensual Poverty. Umeå Studies in Sociology No. 106. Umeå: Department of Sociology.
Swepub Till lärosätets (gu) databas Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-04-21 doi:10.5878/002436

Svensk levnadsstandard 1992

Citeringsförslag:

Björn Halleröd, Staffan Marklund, Anders Nordlund, Mikael Stattin. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1997). Svensk levnadsstandard 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002436

Skapare/primärforskare:

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Staffan Marklund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Anders Nordlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Se avsnittet bortfall i Halleröd m.fl: Konsensuell fattigdom

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01-07 — 1995-05-25

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

375

Antal individer/objekt:

793

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

74

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06