Den västsvenska SOM-undersökningen 1994

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den tredje studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningens frågeformulär var indelat i sex områden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; trafik och miljö; fritid och boende; samt bakgrundsfrågor. Huvuddelen av enkätens frågor återfinns även i en eller flera av de tidigare undersökningarna. Nya frågeställningar i 1994 års undersökning tar upp försök att påverka eller förändra kommunal eller landstingskommunal verksamhet, intresse för miljöfrågor, tillgång till och utnyttjande av Miljökatalogen, inställning till vilka miljöfrågor kommunen bör arbeta med och i vilken utsträckning man personligen är beredd att bidra till en bättre miljö. Därutöver ställdes frågor om vilka anläggningar och utflyktsmål man besökt under senaste året, favoritlag i fotboll, vilket färdsätt man senast använde sig av för att ta sig till arbetet/skolan, samt hur man röstat i riksdags- och kommunfullmäktigevalet 1994. Respondenter bosatta i Göteborgs kommun fick frågor om kostnader för kollektivtrafiken, dessutom fick de placera de lokala partierna och ett antal kommunal

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0493

Alternativ titel:

Väst-SOM 1994

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den tredje studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningens frågeformulär var indelat i sex områden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; trafik och miljö; fritid och boende; samt bakgrundsfrågor. Huvuddelen av enkätens frågor återfinns även i en eller flera av de tidigare undersökningarna. Nya frågeställningar i 1994 års undersökning tar upp försök att påverka eller förändra kommunal eller landstingskommunal verksamhet, intresse för miljöfrågor, tillgång till och utnyttjande av Miljökatalogen, inställning till vilka miljöfrågor kommunen bör arbeta med och i vilken utsträckning man personligen är beredd att bidra till en bättre miljö. Därutöver ställdes frågor om vilka anläggningar och utflyktsmål man besökt under senaste året, favoritlag i fotboll, vilket färdsätt man senast använde sig av för att ta sig till arbetet/skolan, samt hur man röstat i riksdags- och kommunfullmäktigevalet 1994. Respondenter bosatta i Göteborgs kommun fick frågor om kostnader för kollektivtrafiken, dessutom fick de placera de lokala partierna och ett antal kommunal

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994-10 — 1995-01

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de elva omkringliggande kommunerna: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Frågorna 7, 10, 12-16 (Göteborgs-Posten), 51-53 (Västnytt) och 56-60 (City 107) ingår ej.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (1995) Västsvensk horisont : SOM-undersökningen i Västsverige 1994. SOM-rapport nr 14. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-1-7.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-07-11 doi:10.5878/002738

Den västsvenska SOM-undersökningen 1994

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). Den västsvenska SOM-undersökningen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002738

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17 — 1995-01-09

Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult

Urvalsstorlek: 2800

Antal svar: 1591

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

445

Antal individer/objekt:

1591

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60,3%