Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

Under åren 1990 till 1995 genomfördes nära 25 000 program för utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö och rehabiliteringsansatser inom svenskt arbetsliv med stöd från Arbetslivsfonden (ALF). Inom ramen för utvärderingsprojektet 'Arbetslivsfonden som förändringsprogram' genomfördes en större enkätundersökning. Undersökningen utfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av fonden. Urvalet drogs ur ALF:s projektregister från vintern 1993/94. Projekt som avslutats före 17/2 1993 uteslöts liksom projekt påbörjade efter 31/3 1993. Endast projekt som erhållit minst 26000 kr medtogs. Enkäten innehöll frågor om projektarbetet; vem som bidragit med avgörande initiativ; hur lång tid olika personer och grupper deltagit i fondprojektet; idéer och aktiviteter som diskuterats; hur tiden fördelats på olika områden; kontakter med ALF; förändringar som inträffat sedan fondprojektet kom igång och om dessa beror på projektet; insatser för att få tillbaka långtidssjukskrivna till arbetslivet; personalutbildning; samt aktiviteter som förekom tiden innan fond¬medlen söktes. Studien innehåller äve

... Visa mer..

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Arbetslivsfonden

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Identifierare

SND-ID: SND 0494

Beskrivning

Under åren 1990 till 1995 genomfördes nära 25 000 program för utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö och rehabiliteringsansatser inom svenskt arbetsliv med stöd från Arbetslivsfonden (ALF). Inom ramen för utvärderingsprojektet 'Arbetslivsfonden som förändringsprogram' genomfördes en större enkätundersökning. Undersökningen utfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av fonden. Urvalet drogs ur ALF:s projektregister från vintern 1993/94. Projekt som avslutats före 17/2 1993 uteslöts liksom projekt påbörjade efter 31/3 1993. Endast projekt som erhållit minst 26000 kr medtogs. Enkäten innehöll frågor om projektarbetet; vem som bidragit med avgörande initiativ; hur lång tid olika personer och grupper deltagit i fondprojektet; idéer och aktiviteter som diskuterats; hur tiden fördelats på olika områden; kontakter med ALF; förändringar som inträffat sedan fondprojektet kom igång och om dessa beror på projektet; insatser för att få tillbaka långtidssjukskrivna till arbetslivet; personalutbildning; samt aktiviteter som förekom tiden innan fond¬medlen söktes. Studien innehåller äve

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-01-01 — 1994-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Projekt som erhöll bidrag från Arbetslivsfonden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995

Citeringsförslag

Arbetslivsfonden (1995). <em>Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/b5te-f971">https://doi.org/10.5878/b5te-f971</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-02-01 — 1994-05-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06