Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

Under åren 1990 till 1995 genomfördes nära 25 000 program för utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö och rehabiliteringsansatser inom svenskt arbetsliv med stöd från Arbetslivsfonden (ALF). Inom ramen för utvärderingsprojektet 'Arbetslivsfonden som förändringsprogram' genomfördes en större enkätundersökning. Undersökningen utfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av fonden. Urvalet drogs ur ALF:s projektregister från vintern 1993/94. Projekt som avslutats före 17/2 1993 uteslöts liksom projekt påbörjade efter 31/3 1993. Endast projekt som erhållit minst 26000 kr medtogs. Enkäten innehöll frågor om projektarbetet; vem som bidragit med avgörande initiativ; hur lång tid olika personer och grupper deltagit i fondprojektet; idéer och aktiviteter som diskuterats; hur tiden fördelats på olika områden; kontakter med ALF; förändringar som inträffat sedan fondprojektet kom igång och om dessa beror på projektet; insatser för att få tillbaka långtidssjukskrivna till arbetslivet; personalutbildning; samt aktiviteter som förekom tiden innan fond¬medlen söktes. Studien innehåller äve

... Visa mer..

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, sysselsättning, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsfonden

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Identifierare:

SND-ID: SND 0494

Beskrivning:

Under åren 1990 till 1995 genomfördes nära 25 000 program för utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö och rehabiliteringsansatser inom svenskt arbetsliv med stöd från Arbetslivsfonden (ALF). Inom ramen för utvärderingsprojektet 'Arbetslivsfonden som förändringsprogram' genomfördes en större enkätundersökning. Undersökningen utfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av fonden. Urvalet drogs ur ALF:s projektregister från vintern 1993/94. Projekt som avslutats före 17/2 1993 uteslöts liksom projekt påbörjade efter 31/3 1993. Endast projekt som erhållit minst 26000 kr medtogs. Enkäten innehöll frågor om projektarbetet; vem som bidragit med avgörande initiativ; hur lång tid olika personer och grupper deltagit i fondprojektet; idéer och aktiviteter som diskuterats; hur tiden fördelats på olika områden; kontakter med ALF; förändringar som inträffat sedan fondprojektet kom igång och om dessa beror på projektet; insatser för att få tillbaka långtidssjukskrivna till arbetslivet; personalutbildning; samt aktiviteter som förekom tiden innan fond¬medlen söktes. Studien innehåller äve

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-01-01 — 1994-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Projekt som erhöll bidrag från Arbetslivsfonden.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, sysselsättning, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1995). Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b5te-f971

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-02-01 — 1994-05-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06