Arbetslivsfonden 1990-1995

Beställ data

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Identifierare

SND-ID: SND 0495

Beskrivning

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-07-01 — 1995-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/0wcg-fj36">https://doi.org/10.5878/0wcg-fj36</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

131

Antal individer/objekt

478

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

ALF 1990-1995 - Stockholms län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Stockholms län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/m40v-ms82">https://doi.org/10.5878/m40v-ms82</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Stockholm county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

138

Antal individer/objekt

5880

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

ALF 1990-1995 - Uppsala län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Uppsala län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000945">https://doi.org/10.5878/000945</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Uppsala county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1165

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

ALF 1990-1995 - Södermanlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Södermanlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000983">https://doi.org/10.5878/000983</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Södermanland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1135

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

ALF 1990-1995 - Östergötlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Östergötlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000984">https://doi.org/10.5878/000984</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Östergötland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

128

Antal individer/objekt

1837

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

ALF 1990-1995 - Jönköpings län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Jönköpings län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000985">https://doi.org/10.5878/000985</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jönköping county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1652

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

ALF 1990-1995 - Kronobergs län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Kronobergs län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000986">https://doi.org/10.5878/000986</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kronoberg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

129

Antal individer/objekt

1510

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

ALF 1990-1995 - Kalmar län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Kalmar län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000987">https://doi.org/10.5878/000987</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kalmar county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

124

Antal individer/objekt

1815

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

ALF 1990-1995 - Gotlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Gotlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000988">https://doi.org/10.5878/000988</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Gotland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

128

Antal individer/objekt

479

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

ALF 1990-1995 - Blekinge län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Blekinge län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000989">https://doi.org/10.5878/000989</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Blekinge county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2583

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 11

ALF 1990-1995 - Kristianstads län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Kristianstads län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000990">https://doi.org/10.5878/000990</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kristianstad county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

137

Antal individer/objekt

2250

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 12

ALF 1990-1995 - Malmöhus län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Malmöhus län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000991">https://doi.org/10.5878/000991</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Malmöhus county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2428

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 13

ALF 1990-1995 - Hallands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Hallands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000992">https://doi.org/10.5878/000992</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Halland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1666

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 14

ALF 1990-1995 - Göteborgs och Bohus län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Göteborgs och Bohus län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000993">https://doi.org/10.5878/000993</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Göteborg and Bohus county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2447

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 15

ALF 1990-1995 - Älvsborgs län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Älvsborgs län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000994">https://doi.org/10.5878/000994</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Älvsborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

128

Antal individer/objekt

2444

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 16

ALF 1990-1995 - Skaraborgs län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Skaraborgs län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000995">https://doi.org/10.5878/000995</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Skaraborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1782

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 17

ALF 1990-1995 - Värmlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Värmlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000996">https://doi.org/10.5878/000996</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Värmland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

2784

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 18

ALF 1990-1995 - Örebro län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Örebro län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000997">https://doi.org/10.5878/000997</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Örebro county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2022

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 19

ALF 1990-1995 - Västmanlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Västmanlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000998">https://doi.org/10.5878/000998</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västmanland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1540

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 20

ALF 1990-1995 - Kopparbergs län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Kopparbergs län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000999">https://doi.org/10.5878/000999</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kopparberg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

131

Antal individer/objekt

1683

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 21

ALF 1990-1995 - Gävleborgs län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Gävleborgs län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001000">https://doi.org/10.5878/001000</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Gävleborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

137

Antal individer/objekt

1149

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 22

ALF 1990-1995 - Västernorrlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Västernorrlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001001">https://doi.org/10.5878/001001</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västernorrland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1603

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 23

ALF 1990-1995 - Jämtlands län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Jämtlands län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001002">https://doi.org/10.5878/001002</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jämtland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1153

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 24

ALF 1990-1995 - Västerbottens län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Västerbottens län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001003">https://doi.org/10.5878/001003</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västerbotten county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

124

Antal individer/objekt

2123

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 25

ALF 1990-1995 - Norrbottens län

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>ALF 1990-1995 - Norrbottens län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001004">https://doi.org/10.5878/001004</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Norrbotten county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1818

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 26

System ALF

Citering

Arbetslivsfonden (1996). <em>System ALF</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/wxt0-sj52">https://doi.org/10.5878/wxt0-sj52</a>

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

This is a copy of the original database used at the Swedish Working Life Fund. The system can only be distributed complete and requires 190 Mb of hard disk space.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11