Arbetslivsfonden 1990-1995

SND-ID: SND 0495

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsfonden

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-07-01 – 1995-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0wcg-fj36

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

131

Antal individer/objekt

478

Dataset 2
ALF 1990-1995 - Stockholms län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Stockholm county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Stockholms län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m40v-ms82

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

138

Antal individer/objekt

5880

Dataset 3
ALF 1990-1995 - Uppsala län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Uppsala county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Uppsala län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000945

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1165

Dataset 4
ALF 1990-1995 - Södermanlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Södermanland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Södermanlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000983

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1135

Dataset 5
ALF 1990-1995 - Östergötlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Östergötland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Östergötlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000984

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

128

Antal individer/objekt

1837

Dataset 6
ALF 1990-1995 - Jönköpings län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jönköping county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Jönköpings län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000985

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1652

Dataset 7
ALF 1990-1995 - Kronobergs län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kronoberg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kronobergs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000986

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

129

Antal individer/objekt

1510

Dataset 8
ALF 1990-1995 - Kalmar län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kalmar county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kalmar län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000987

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

124

Antal individer/objekt

1815

Dataset 9
ALF 1990-1995 - Gotlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Gotland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Gotlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000988

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

128

Antal individer/objekt

479

Dataset 10
ALF 1990-1995 - Blekinge län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Blekinge county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Blekinge län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000989

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2583

Dataset 11
ALF 1990-1995 - Kristianstads län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kristianstad county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kristianstads län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000990

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

137

Antal individer/objekt

2250

Dataset 12
ALF 1990-1995 - Malmöhus län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Malmöhus county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Malmöhus län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000991

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2428

Dataset 13
ALF 1990-1995 - Hallands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Halland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Hallands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000992

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1666

Dataset 14
ALF 1990-1995 - Göteborgs och Bohus län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Göteborg and Bohus county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Göteborgs och Bohus län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000993

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2447

Dataset 15
ALF 1990-1995 - Älvsborgs län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Älvsborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Älvsborgs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000994

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

128

Antal individer/objekt

2444

Dataset 16
ALF 1990-1995 - Skaraborgs län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Skaraborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Skaraborgs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000995

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1782

Dataset 17
ALF 1990-1995 - Värmlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Värmland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Värmlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000996

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

2784

Dataset 18
ALF 1990-1995 - Örebro län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Örebro county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Örebro län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000997

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

2022

Dataset 19
ALF 1990-1995 - Västmanlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västmanland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Västmanlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000998

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1540

Dataset 20
ALF 1990-1995 - Kopparbergs län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kopparberg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kopparbergs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000999

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

131

Antal individer/objekt

1683

Dataset 21
ALF 1990-1995 - Gävleborgs län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Gävleborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Gävleborgs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001000

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

137

Antal individer/objekt

1149

Dataset 22
ALF 1990-1995 - Västernorrlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västernorrland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Västernorrlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001001

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1603

Dataset 23
ALF 1990-1995 - Jämtlands län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jämtland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Jämtlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001002

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

133

Antal individer/objekt

1153

Dataset 24
ALF 1990-1995 - Västerbottens län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västerbotten county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Västerbottens län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001003

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

124

Antal individer/objekt

2123

Dataset 25
ALF 1990-1995 - Norrbottens län

Beskrivning

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Norrbotten county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Norrbottens län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001004

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

135

Antal individer/objekt

1818

Dataset 26
System ALF

Beskrivning

This is a copy of the original database used at the Swedish Working Life Fund. The system can only be distributed complete and requires 190 Mb of hard disk space.

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1996). System ALF. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wxt0-sj52

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01–1995-06-30
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa
Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11