Arbetslivsfonden 1990-1995

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, sysselsättning, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsfonden

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Identifierare:

SND-ID: SND 0495

Beskrivning:

En sammanställning av de omkring 25 000 arbetsplatsprogram som utfördes av Arbetslivsfonden mellan 1990 och 1995, uppdelad i ett dataset för varje län. Det sista datasetet, 026, är en kopia av Arbetslivsfondens ursprungliga databas.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-07-01 — 1995-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, sysselsättning, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

Dataset 1

ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Centrala fondkansliet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0wcg-fj36

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

131

Antal individer/objekt:

478

Version 1.0:

Dataset 2

ALF 1990-1995 - Stockholms län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Stockholms län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m40v-ms82

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Stockholm county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

138

Antal individer/objekt:

5880

Version 1.0:

1996-10-03 doi:10.5878/000945

Dataset 3

ALF 1990-1995 - Uppsala län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Uppsala län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000945

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Uppsala county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

135

Antal individer/objekt:

1165

Version 1.0:

1996-10-03 doi:10.5878/000983

Dataset 4

ALF 1990-1995 - Södermanlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Södermanlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000983

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Södermanland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

135

Antal individer/objekt:

1135

Version 1.0:

1996-10-03 doi:10.5878/000984

Dataset 5

ALF 1990-1995 - Östergötlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Östergötlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000984

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Östergötland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

128

Antal individer/objekt:

1837

Version 1.0:

1996-10-03 doi:10.5878/000985

Dataset 6

ALF 1990-1995 - Jönköpings län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Jönköpings län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000985

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jönköping county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

1652

Version 1.0:

1996-10-03 doi:10.5878/000986

Dataset 7

ALF 1990-1995 - Kronobergs län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kronobergs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000986

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kronoberg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

129

Antal individer/objekt:

1510

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000987

Dataset 8

ALF 1990-1995 - Kalmar län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kalmar län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000987

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kalmar county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

124

Antal individer/objekt:

1815

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000988

Dataset 9

ALF 1990-1995 - Gotlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Gotlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000988

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Gotland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

128

Antal individer/objekt:

479

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000989

Dataset 10

ALF 1990-1995 - Blekinge län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Blekinge län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000989

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Blekinge county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

2583

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000990

Dataset 11

ALF 1990-1995 - Kristianstads län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kristianstads län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000990

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kristianstad county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

137

Antal individer/objekt:

2250

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000991

Dataset 12

ALF 1990-1995 - Malmöhus län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Malmöhus län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000991

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Malmöhus county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

2428

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000992

Dataset 13

ALF 1990-1995 - Hallands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Hallands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000992

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Halland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

1666

Version 1.0:

1996-10-04 doi:10.5878/000993

Dataset 14

ALF 1990-1995 - Göteborgs och Bohus län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Göteborgs och Bohus län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000993

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Göteborg and Bohus county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

2447

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/000994

Dataset 15

ALF 1990-1995 - Älvsborgs län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Älvsborgs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000994

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Älvsborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

128

Antal individer/objekt:

2444

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/000995

Dataset 16

ALF 1990-1995 - Skaraborgs län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Skaraborgs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000995

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Skaraborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

1782

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/000996

Dataset 17

ALF 1990-1995 - Värmlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Värmlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000996

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Värmland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

135

Antal individer/objekt:

2784

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/000997

Dataset 18

ALF 1990-1995 - Örebro län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Örebro län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000997

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Örebro county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

2022

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/000998

Dataset 19

ALF 1990-1995 - Västmanlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Västmanlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000998

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västmanland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

135

Antal individer/objekt:

1540

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/000999

Dataset 20

ALF 1990-1995 - Kopparbergs län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Kopparbergs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000999

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Kopparberg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

131

Antal individer/objekt:

1683

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/001000

Dataset 21

ALF 1990-1995 - Gävleborgs län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Gävleborgs län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001000

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Gävleborg county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

137

Antal individer/objekt:

1149

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/001001

Dataset 22

ALF 1990-1995 - Västernorrlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Västernorrlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001001

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västernorrland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

1603

Version 1.0:

1996-10-07 doi:10.5878/001002

Dataset 23

ALF 1990-1995 - Jämtlands län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Jämtlands län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001002

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Jämtland county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

1153

Version 1.0:

1996-10-08 doi:10.5878/001003

Dataset 24

ALF 1990-1995 - Västerbottens län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Västerbottens län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001003

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Västerbotten county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

124

Antal individer/objekt:

2123

Version 1.0:

1996-10-08 doi:10.5878/001004

Dataset 25

ALF 1990-1995 - Norrbottens län

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). ALF 1990-1995 - Norrbottens län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001004

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This dataset includes all projects applying for grants where the place of work is localized within Norrbotten county and contains all information available in the administrative system of the Swedish Working Life Fund, System ALF.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

135

Antal individer/objekt:

1818

Version 1.0:

Dataset 26

System ALF

Citeringsförslag:

Arbetslivsfonden . Arbetslivsfonden (1996). System ALF. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wxt0-sj52

Skapare/primärforskare:

Arbetslivsfonden

Beskrivning:

This is a copy of the original database used at the Swedish Working Life Fund. The system can only be distributed complete and requires 190 Mb of hard disk space.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-07-01 — 1995-06-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11