Göteborgs kommun: Personalstatistik 1989-1993

SND-ID: SND 0497

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Beskrivning

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-03-01 – 1993-11-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

yrken, anställning

Publikationer
Dataset 1
Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989

Version 1.0

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002433

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01–1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

18

Antal individer/objekt

68435

Dataset 2
Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991

Version 1.0

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002434

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01–1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

19

Antal individer/objekt

66903

Dataset 3
Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993

Version 1.0

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002435

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01–1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

21

Antal individer/objekt

58046

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11