Göteborgs kommun: Personalstatistik 1989-1993

Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Beskrivning

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Ämnesområde

Sysselsättning, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Identifierare

SND-ID: SND 0497

Beskrivning

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-03-01 — 1993-11-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet

Population

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Sysselsättning, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). <em>Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002433">https://doi.org/10.5878/002433</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 — 1993-11-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

18

Antal individer/objekt

68435

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). <em>Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002434">https://doi.org/10.5878/002434</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 — 1993-11-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

19

Antal individer/objekt

66903

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). <em>Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002435">https://doi.org/10.5878/002435</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 — 1993-11-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

21

Antal individer/objekt

58046

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11