Göteborgs kommun: Personalstatistik 1989-1993

SND-ID: SND 0497

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Beskrivning

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs Stad

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs Stad
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-03-01–1993-11-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

yrken, anställning

Publikationer
Dataset 1
Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989

Version 1.0

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). <em>Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002433">https://doi.org/10.5878/002433</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01–1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

18

Antal individer/objekt

68435

Dataset 2
Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991

Version 1.0

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). <em>Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002434">https://doi.org/10.5878/002434</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01–1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

19

Antal individer/objekt

66903

Dataset 3
Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993

Version 1.0

Citering

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). <em>Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002435">https://doi.org/10.5878/002435</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs kommun

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01–1993-11-30
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

21

Antal individer/objekt

58046

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11