Göteborgs kommun: Personalstatistik 1989-1993

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs kommun

Beskrivning:

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Ämnesområde:

sysselsättning, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs Stad

Skapare/primärforskare:

Göteborgs kommun

Identifierare:

SND-ID: SND 0497

Beskrivning:

This datasets includes information on sex, age, position, personnel category, full-time, part-time or hourly-paid employment, for all persons employed by the Göteborg municipality in March 1989, November 1991, and November 1993.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-03-01 — 1993-11-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Personer anställda av Göteborgs kommun

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

sysselsättning, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1996-06-07 doi:10.5878/002433

Dataset 1

Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989

Citeringsförslag:

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). Göteborgs kommun: Personalstatistik mars 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002433

Skapare/primärforskare:

Göteborgs kommun

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 — 1993-11-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

68435

Version 1.0:

1996-06-07 doi:10.5878/002434

Dataset 2

Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991

Citeringsförslag:

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002434

Skapare/primärforskare:

Göteborgs kommun

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 — 1993-11-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

19

Antal individer/objekt:

66903

Version 1.0:

1996-06-07 doi:10.5878/002435

Dataset 3

Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993

Citeringsförslag:

Göteborgs kommun. Göteborgs Stad (1996). Göteborgs kommun: Personalstatistik november 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002435

Skapare/primärforskare:

Göteborgs kommun

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-03-01 — 1993-11-30

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

21

Antal individer/objekt:

58046

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-11