SWIP - Inkomstpanelen

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Beskrivning:

The Swedish income panel was originally set up in the beginning of the 90s to make studies of how immigrants assimilate in the Swedish labour market possible. It consists of large samples of foreign-born and Swedish-born persons. Income information from registers is added for nearly 40 years. In addition income information relating to spouses is also available as well as for a subset of mothers and fathers. This makes it possible to construct measures of household income based on a relatively narrow definition. However, starting in 1998 there is also more information making it possible to include children over 18 and their incomes in the family. By matching with some different additional registers information has been added for people who have been unemployed or involved in labour market programmes during the 90s, on causes of deaths for people who have deceased since 1978 and on recent arrived immigrants from various origins.
It has turned out that the data-base is quite useful for analysing research-questions other than originally motivating construction of the panel. The panel has been use

... Visa mer..

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, inkomst, egendom och investeringar/sparande, minoriteter, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Identifierare:

SND-ID: SND 0500

Beskrivning:

The Swedish income panel was originally set up in the beginning of the 90s to make studies of how immigrants assimilate in the Swedish labour market possible. It consists of large samples of foreign-born and Swedish-born persons. Income information from registers is added for nearly 40 years. In addition income information relating to spouses is also available as well as for a subset of mothers and fathers. This makes it possible to construct measures of household income based on a relatively narrow definition. However, starting in 1998 there is also more information making it possible to include children over 18 and their incomes in the family. By matching with some different additional registers information has been added for people who have been unemployed or involved in labour market programmes during the 90s, on causes of deaths for people who have deceased since 1978 and on recent arrived immigrants from various origins.
It has turned out that the data-base is quite useful for analysing research-questions other than originally motivating construction of the panel. The panel has been use

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1968-01-01 — 2003-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Population:

Sveriges befolkning

Tidsdimension:

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, inkomst, egendom och investeringar/sparande, minoriteter, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data:

Björn Gustafsson

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, B., & Österberg, T. (2001) Immigrants and the Public Sector Budget - Accounting Exercises for Sweden. Journal of Population Economics, vol 14 pp 689-708.

Andrén, T. (2002) Essays on Training, Welfare and Labor Supply. Ph D Thesis Economics, University of Göteborg.

Gustafsson, B. (2002) Sweden's Experience of International Migration - Issues and Studies. In Ralph R., & Stein, P. (eds.) Migration Policy and the Economy: International Experiences. Munich: Hanns-Seidel-Foundation.

Franzén, E. (2001) Socialbidrag bland invandrare: erfarenheter från Sverige. Sociologisk Forskning, No 3-4:9-39.

Franzén, E. (2003) I välfärdsstatens väntrum - studier av invandrares socialbidragstagande. Göteborg : Department of Social Work, Univ. ISBN: 9186796372.
ISBN: 9186796372

Franzén, E. (2004) Invandrare och socialbidragsmottagare - ett liv i ofärd. I Ekberg, J. (red) Egenförsörjning eller bidragsförsörjning (SOU 2004:21), sid. 103-131. Stockholm: Fritzes.

Andrén T., & Gustafsson, B. (2004) Patterns of Social Assistance Receipt - Experiences from Sweden during a Period of Rapidly Deteriorating Labour Market Conditions. International Journal of Social Welfare, 13, 55-68.

Blume, Kraen, Gustafsson, Björn, Pedersen, J Peder & Verner, Mette (2005) A Tale of Two Countries: Poverty among immigrants to Denmark and Sweden since 1984. In Borjas, G., & Crisp, J. (eds.) Poverty, International Migration and Asylum. Houndmills: Palgrave Macmillan in association with the United Nations University - World Institute for Development Economics Research.
Swepub Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 1-4039-4365-6

Österberg, T., & Gustafsson, B. (2006) Disability Pension among in Sweden 1981 to 1999. Social Science and Medicine, 63, 805-816.

Gustafsson, B., Hammarstedt, M., & Zheng, J. (2004) Invandrares arbetsmarknadssituation - översikt och nya siffror. I Ekberg, J (ed.) Egenförsörjning eller bidragsförsörjning, Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. Stockholm: S O U 2004:21.

Andrén, T., & Gustafsson, B. (2005) Nya Resultat om inkomsteffekter av arbetsmarknadsutbildning under 1980- och 90-talen. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 11, (2) 79-92.

Gustafsson, B., & Pedersen, P.J. (2005) Nederst vid borden i Danmark och Sverige - Relativ fattigdom bland invandrare. Ekonomisk Debatt, 22 (7) 5-16.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Gustafsson, B., & Österberg, T. (2004) Ursprung och förtidspension. I Ekberg J. (red) Egenförsörjning eller bidragsförsörjning. SOU 2004:21. Stockholm: Fritzes.
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Andrén T., & Gustafsson, B. (2004) Income effects from labor market training programs in Sweden during the 80's and 90's. International Journal of Manpower, 25, 688-713.

Corak, M., Gustafsson, B., & Österberg, T. (2004) Intergenerational Influences on the Receipt of Unemployment Insurance in Canada and Sweden. In Corak, M. (ed.) Generational Income Mobility in North America and Europe. Cambridge University Press.

Franzén, E. (2004) I väntan på välfärd. Invandrare & Minoriteter, no. 1:2004.

Gustafsson, B., & Zheng, J. (2006) Earnings of Immigrants in Sweden 1978-1999. International Migration, 44 (22) 79-117.

Österberg, T. (2002) Klassresan i det nya landet - Om social och ekonomisk mobilitet bland invandrare. I Fattigdom i välfärdsstaten. FAS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Dataset 1

SWIP68 - Inkomstpanelen 1968

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP68 - Inkomstpanelen 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/x38b-by50

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

176917

Version 1.0:

Dataset 2

SWIP69 - Inkomstpanelen 1969

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP69 - Inkomstpanelen 1969. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7yhy-wz55

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

198862

Version 1.0:

Dataset 3

SWIP70 - Inkomstpanelen 1970

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP70 - Inkomstpanelen 1970. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/mjd8-m387

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

22

Antal individer/objekt:

215016

Version 1.0:

Dataset 4

SWIP71 - Inkomstpanelen 1971

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP71 - Inkomstpanelen 1971. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8730-2281

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

267231

Version 1.0:

Dataset 5

SWIP72 - Inkomstpanelen 1972

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP72 - Inkomstpanelen 1972. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hyj8-ws65

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

271144

Version 1.0:

Dataset 6

SWIP73 - Inkomstpanelen 1973

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP73 - Inkomstpanelen 1973. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0g57-wh87

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

274214

Version 1.0:

Dataset 7

SWIP74 - Inkomstpanelen 1974

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP74 - Inkomstpanelen 1974. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/85he-3g19

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

30

Antal individer/objekt:

277901

Version 1.0:

Dataset 8

SWIP75 - Inkomstpanelen 1975

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP75 - Inkomstpanelen 1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/znbh-gy97

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

30

Antal individer/objekt:

282350

Version 1.0:

Dataset 9

SWIP76 - Inkomstpanelen 1976

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP76 - Inkomstpanelen 1976. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wqvg-9m25

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

29

Antal individer/objekt:

288160

Version 1.0:

Dataset 10

SWIP77 - Inkomstpanelen 1977

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP77 - Inkomstpanelen 1977. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/1avb-q302

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

30

Antal individer/objekt:

293737

Version 1.0:

Dataset 11

SWIP78 - Inkomstpanelen 1978

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP78 - Inkomstpanelen 1978. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/5ras-cx88

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

46

Antal individer/objekt:

327907

Version 1.0:

Dataset 12

SWIP79 - Inkomstpanelen 1979

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP79 - Inkomstpanelen 1979. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/byd9-1033

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

47

Antal individer/objekt:

332700

Version 1.0:

Dataset 13

SWIP80 - Inkomstpanelen 1980

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP80 - Inkomstpanelen 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/9jw0-6t07

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

48

Antal individer/objekt:

334097

Version 1.0:

Dataset 14

SWIP81 - Inkomstpanelen 1981

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP81 - Inkomstpanelen 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/tv8p-xf15

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

56

Antal individer/objekt:

333493

Version 1.0:

Dataset 15

SWIP82 - Inkomstpanelen 1982

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP82 - Inkomstpanelen 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3q8g-q378

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

332060

Version 1.0:

Dataset 16

SWIP83 - Inkomstpanelen 1983

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP83 - Inkomstpanelen 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/az2x-bt84

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

66

Antal individer/objekt:

330303

Version 1.0:

Dataset 17

SWIP84 - Inkomstpanelen 1984

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP84 - Inkomstpanelen 1984. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/eerw-xb81

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

67

Antal individer/objekt:

329800

Version 1.0:

Dataset 18

SWIP85 - Inkomstpanelen 1985

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP85 - Inkomstpanelen 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/kf7s-d939

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

68

Antal individer/objekt:

326013

Version 1.0:

Dataset 19

SWIP86 - Inkomstpanelen 1986

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP86 - Inkomstpanelen 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/mbpb-qg80

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

70

Antal individer/objekt:

327215

Version 1.0:

Dataset 20

SWIP87 - Inkomstpanelen 1987

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP87 - Inkomstpanelen 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2tgy-hm65

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

68

Antal individer/objekt:

328529

Version 1.0:

Dataset 21

SWIP88 - Inkomstpanelen 1988

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP88 - Inkomstpanelen 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jyf6-z893

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

69

Antal individer/objekt:

336378

Version 1.0:

Dataset 22

SWIP89 - Inkomstpanelen 1989

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP89 - Inkomstpanelen 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/pcxg-q369

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

69

Antal individer/objekt:

339108

Version 1.0:

Dataset 23

SWIP90 - Inkomstpanelen 1990

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP90 - Inkomstpanelen 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/z4h9-sy92

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

69

Antal individer/objekt:

345018

Version 1.0:

Dataset 24

SWIP91 - Inkomstpanelen 1991

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP91 - Inkomstpanelen 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/pmmv-qh40

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

61

Antal individer/objekt:

349896

Version 1.0:

Dataset 25

SWIP92 - Inkomstpanelen 1992

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP92 - Inkomstpanelen 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/bx21-1h23

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

62

Antal individer/objekt:

349690

Dataset 26

SWIP93 - Inkomstpanelen 1993

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

62

Antal individer/objekt:

419194

Dataset 27

SWIP94 - Inkomstpanelen 1994

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

63

Antal individer/objekt:

423579

Dataset 28

SWIP95 - Inkomstpanelen 1995

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

65

Antal individer/objekt:

424237

Dataset 29

SWIP96 - Inkomstpanelen 1996

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

66

Antal individer/objekt:

423476

Dataset 30

SWIP97 - Inkomstpanelen 1997

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

70

Antal individer/objekt:

422475

Dataset 31

SWIP98 - Inkomstpanelen 1998, taxeringsfamilj

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

72

Antal individer/objekt:

472649

Dataset 32

SWIP98 - Inkomstpanelen 1998, RTB-familj

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

72

Antal individer/objekt:

481113

Dataset 33

SWIP99 - Inkomstpanelen 1999, taxeringsfamilj

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

71

Antal individer/objekt:

529607

Version 1.0:

Dataset 34

SWIP99 - Inkomstpanelen 1999, RTB-familj

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2001). SWIP99 - Inkomstpanelen 1999, RTB-familj. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8p5c-rk80

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

71

Antal individer/objekt:

546572

Version 1.0:

Dataset 35

SWIP00 - Inkomstpanelen 2000, taxeringsfamilj

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2005). SWIP00 - Inkomstpanelen 2000, taxeringsfamilj. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/bmk3-jc35

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

705947

Version 1.0:

Dataset 36

SWIP00 - Inkomstpanelen 2000, RTB-familj

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2005). SWIP00 - Inkomstpanelen 2000, RTB-familj. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nzes-m078

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

687416

Version 1.0:

Dataset 37

SWIP01 - Inkomstpanelen 2001, taxeringsfamilj

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2005). SWIP01 - Inkomstpanelen 2001, taxeringsfamilj. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6nwp-a915

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

781023

Version 1.0:

Dataset 38

SWIP01 - Inkomstpanelen 2001, RTB-familj

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2005). SWIP01 - Inkomstpanelen 2001, RTB-familj. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/sza3-q155

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

77

Antal individer/objekt:

769623

Dataset 39

SWIP02 - Inkomstpanelen 2002, taxeringsfamilj

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 40

SWIP02 - Inkomstpanelen 2002, RTB-familj

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 41

SWIP03 - Inkomstpanelen 2003, taxeringsfamilj

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Version 1.0:

Dataset 42

SWIP03 - Inkomstpanelen 2003, RTB-familj

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2007). SWIP03 - Inkomstpanelen 2003, RTB-familj. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/y4sc-5x15

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 43

SWIP - Befolkningsförändringar 1968-1990

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

36

Antal individer/objekt:

185913

Dataset 44

SWIP - Befolkningsförändringar, in- och utflyttningar 1968-1997

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

337337

Dataset 45

SWIP - Befolkningsförändringar, in- och utflyttningar 1998-2000

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 46

SWIP - Befolkningsförändringar, gifta 1968-2000

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 47

SWIP - Befolkningsförändringar, skilda 1968-2000

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 48

SWIP - Befolkningsförändringar, änkor/änklingar 1968-2000

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 49

SWIP - Befolkningsförändringar, avlidna 1961-2000

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 50

SWIP - Befolkningsförändringar, 1991-1993

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 51

SWIP - Befolkningsförändringar, 1994-1996

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 58

SWIP - Dödsorsaker 1978-1986

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

57

Antal individer/objekt:

17374

Dataset 59

SWIP - Dödsorsaker 1987-1996

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler:

81

Antal individer/objekt:

27644

Dataset 60

SWIP - Dödsorsaker 1997-2001

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 61

SWIP - Patientregistret 1987-2002

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Dataset 62

SWIP - Bosättningsgrund och språk, utomnordiska invandrare 1960-1998

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-01-01 — 2003-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17