ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet

SND-ID: SND 0502

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den andra svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1995 är ”National identity”. Detta är första gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0805).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit geno

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-76 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-02-05–1995-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Edlund, J., Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Aspects of national identity - A Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/001598

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2009). <em>ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001598">https://doi.org/10.5878/001598</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02–1995-05
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

118

Antal individer/objekt

1296

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73.9

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18