ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den andra svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1995 är ”National identity”. Detta är första gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0805).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit geno

... Visa mer..

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0502

Beskrivning

Detta är den andra svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1995 är ”National identity”. Detta är första gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0805).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit geno

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-02-05 — 1995-05-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-76 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Edlund, J., Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Aspects of national identity - A Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/001598

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet

Citeringsförslag

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2009). <em>ISSP 1995 - Åsikter om nationell identitet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001598">https://doi.org/10.5878/001598</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02 — 1995-05

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

118

Antal individer/objekt

1296

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73.9

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18