Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Skapare/primärforskare:

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundl

... Visa mer..

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, internationell politik och organisationer, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Commission of the European Communities

Skapare/primärforskare:

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Identifierare:

SND-ID: SND 0507

Alternativ titel:

EB43.0

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundl

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-03-22 — 1995-04-21

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, internationell politik och organisationer, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER, hälsobeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-10-22 doi:10.5878/001052

Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

Citeringsförslag:

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities. Commission of the European Communities (1997). Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001052

Skapare/primärforskare:

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-03-22 — 1995-04-21

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

168

Antal individer/objekt:

16238

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06