Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

SND-ID: SND 0507

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Alternativ titel

EB43.0

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundl

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-03-22 – 1995-04-21

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: Europeiska Unionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Internationell politik och organisationer, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities (1997). Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001052

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-03-22–1995-04-21
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

168

Antal individer/objekt

16238

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06