Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Skapare/primärforskare:

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundl

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Identifierare:

SND-ID: SND 0507

Alternativ titel:

EB43.0

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på gränsöverskridande konsumtion, tobaksvanor och cancerrisk. Respondenterna tillfrågades om deras inköp av konsumentprodukter från andra medlemsländer, deras tillfredsställelse med dessa samt eventuella klagomål i samband med inköpen. Frågor ställdes också både gällande attityder mot rökning och faktiska rökvanor. Mer specifikt ställdes frågor om vilka typer av tobaksprodukter som används, antalet cigaretter som konsumeras dagligen, rökares önskan om att begränsa sin konsumtion, rökares såväl som icke-rökares attityder till användningen av tobaksprodukter på offentliga platser, åsikter om rökförbud på vissa offentliga platser, inställning till rökning på arbetsplatsen och till tobaksreklam. Ett antal frågor rörde allvarliga sjukdomar, förebyggande av cancer, omständigheter som ökar risken för cancer samt kunskap om den europeiska cancerplanen ’European Code of Cancer’ (en uppsättning av grundl

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-03-22 — 1995-04-21

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1997-10-22 doi:10.5878/001052

Tillgänglig dokumentation:

Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995

Citering:

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities. Commission of the European Communities (1997). Eurobarometer 43.0: Cross-border purchases, smoking habits, and cancer risks, March-April 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001052

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-03-22 — 1995-04-21

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

168

Antal individer/objekt:

16238