Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Skapare/primärforskare:

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på nya medlemsländer, det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) samt strålning. Frågor ställdes angående Österrikes, Finlands och Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 med fokus på om detta skulle komma att ha en positiv, negativ alternativt ingen effekt för respondenterna själva, deras land, EU, jämställdhet inom EU, arbetslöshet inom EU, politiken gentemot Östeuropa samt EU:s internationella konkurrenskraft. Frågor ställdes om internationell handel och GATT. Av särskilt intresse var respondenternas åsikter om ekonomiska relationer mellan länder och hur medlemsländernas intressen borde representeras och skyddas internationellt. Frågor om strålning täckte respondenternas informationskällor rörande exponeringsrisker och radioaktivitetsnivåer, tillfredsställelse med dessa samt åsikter om radioaktivitet och exponeringsrisker. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hu

... Visa mer..

Ämnesområde:

miljö och naturvård, internationell politik och organisationer, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Commission of the European Communities

Skapare/primärforskare:

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Identifierare:

SND-ID: SND 0508

Alternativ titel:

EB 43.1

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på nya medlemsländer, det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) samt strålning. Frågor ställdes angående Österrikes, Finlands och Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 med fokus på om detta skulle komma att ha en positiv, negativ alternativt ingen effekt för respondenterna själva, deras land, EU, jämställdhet inom EU, arbetslöshet inom EU, politiken gentemot Östeuropa samt EU:s internationella konkurrenskraft. Frågor ställdes om internationell handel och GATT. Av särskilt intresse var respondenternas åsikter om ekonomiska relationer mellan länder och hur medlemsländernas intressen borde representeras och skyddas internationellt. Frågor om strålning täckte respondenternas informationskällor rörande exponeringsrisker och radioaktivitetsnivåer, tillfredsställelse med dessa samt åsikter om radioaktivitet och exponeringsrisker. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hu

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-04-07 — 1995-05-18

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer eller i Norge

Ämnesområde:

miljö och naturvård, internationell politik och organisationer, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-11-05 doi:10.5878/001053

Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995

Citeringsförslag:

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities. Commission of the European Communities (1997). Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001053

Skapare/primärforskare:

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-04-07 — 1995-05-18

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

501

Antal individer/objekt:

17166

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06