Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995

SND-ID: SND 0508

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Alternativ titel

EB 43.1

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på nya medlemsländer, det Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) samt strålning. Frågor ställdes angående Österrikes, Finlands och Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995 med fokus på om detta skulle komma att ha en positiv, negativ alternativt ingen effekt för respondenterna själva, deras land, EU, jämställdhet inom EU, arbetslöshet inom EU, politiken gentemot Östeuropa samt EU:s internationella konkurrenskraft. Frågor ställdes om internationell handel och GATT. Av särskilt intresse var respondenternas åsikter om ekonomiska relationer mellan länder och hur medlemsländernas intressen borde representeras och skyddas internationellt. Frågor om strålning täckte respondenternas informationskällor rörande exponeringsrisker och radioaktivitetsnivåer, tillfredsställelse med dessa samt åsikter om radioaktivitet och exponeringsrisker. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hu

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre, bosatta i något av EUs 15 medlemsländer eller i Norge

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-04-07 – 1995-05-18

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Internationell politik och organisationer, HANDEL, INDUSTRI OCH MARKNADER (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities (1997). Eurobarometer 43.1: International trade and radiation protection, April-May 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001053

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-04-07–1995-05-18
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

501

Antal individer/objekt

17166

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06