Eurobarometer 43.0+43.1: Drug abuse and AIDS, March-May 1995

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Beskrivning

Detta dataset för samman svaren på identiska frågor från två Eurobarometerundersökningar, Eurobarometer 43.0, March-April 1995 (SND 0507) och Eurobarometer 43.1, April-May 1995 (SND 0508). Dessa frågor rörde droganvändning och AIDS. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hushållet, ortsstorlek, hushållsinkomst och tillhörande region. Annan bakgrundsinformation som samlades in var respondentens ålder, kön, civilstånd, ålder vid avslutad utbildning, nuvarande och tidigare yrken och självplacering på den politiska vänster-högerskalan.

Ämnesområde

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Identifierare

SND-ID: SND 0509

Alternativ titel

EB 43.0+43.1

Beskrivning

Detta dataset för samman svaren på identiska frågor från två Eurobarometerundersökningar, Eurobarometer 43.0, March-April 1995 (SND 0507) och Eurobarometer 43.1, April-May 1995 (SND 0508). Dessa frågor rörde droganvändning och AIDS. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hushållet, ortsstorlek, hushållsinkomst och tillhörande region. Annan bakgrundsinformation som samlades in var respondentens ålder, kön, civilstånd, ålder vid avslutad utbildning, nuvarande och tidigare yrken och självplacering på den politiska vänster-högerskalan.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-03-22 — 2000-11-21

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Ämnesområde

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Eurobarometer 43.0+43.1: Drug abuse and AIDS, March-May 1995

Citeringsförslag

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities (1997). <em>Eurobarometer 43.0+43.1: Drug abuse and AIDS, March-May 1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001055">https://doi.org/10.5878/001055</a>

Skapare/primärforskare

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-03-22 — 1995-05-18

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06