Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Skapare/primärforskare:

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern innefattar bland annat generella frågor om allmänhetens kännedom och attityder till Europeiska unionen (EU). Enkäten fokuserar även på inköp över gränserna, miljöskydd, regionalpolitik och jordbruk. Respondenterna frågades om vad den europeiska inre marknaden, handel mellan medlemsländer och områden där EU har infört åtgärder för att skydda konsumenterna. De tillfrågades även om de skulle stödja olika förslag som syftar till att finansiera kostnader för sanering av föroreningar och om de ansåg att informationskällor om miljöfrågor var trovärdiga.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Identifierare:

SND-ID: SND 0510

Alternativ titel:

EB43.1bis

Beskrivning:

Denna omgång av Eurobarometern innefattar bland annat generella frågor om allmänhetens kännedom och attityder till Europeiska unionen (EU). Enkäten fokuserar även på inköp över gränserna, miljöskydd, regionalpolitik och jordbruk. Respondenterna frågades om vad den europeiska inre marknaden, handel mellan medlemsländer och områden där EU har infört åtgärder för att skydda konsumenterna. De tillfrågades även om de skulle stödja olika förslag som syftar till att finansiera kostnader för sanering av föroreningar och om de ansåg att informationskällor om miljöfrågor var trovärdiga.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-05-19 — 1995-06-26

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1997-11-13 doi:10.5878/001054

Tillgänglig dokumentation:

Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995

Citering:

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities. Commission of the European Communities (1997). Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001054

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-05-19 — 1995-06-26

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

372

Antal individer/objekt:

16300