Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern innefattar bland annat generella frågor om allmänhetens kännedom och attityder till Europeiska unionen (EU). Enkäten fokuserar även på inköp över gränserna, miljöskydd, regionalpolitik och jordbruk. Respondenterna frågades om vad den europeiska inre marknaden, handel mellan medlemsländer och områden där EU har infört åtgärder för att skydda konsumenterna. De tillfrågades även om de skulle stödja olika förslag som syftar till att finansiera kostnader för sanering av föroreningar och om de ansåg att informationskällor om miljöfrågor var trovärdiga.

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Miljö och naturvård, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Identifierare

SND-ID: SND 0510

Alternativ titel

EB43.1bis

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern innefattar bland annat generella frågor om allmänhetens kännedom och attityder till Europeiska unionen (EU). Enkäten fokuserar även på inköp över gränserna, miljöskydd, regionalpolitik och jordbruk. Respondenterna frågades om vad den europeiska inre marknaden, handel mellan medlemsländer och områden där EU har infört åtgärder för att skydda konsumenterna. De tillfrågades även om de skulle stödja olika förslag som syftar till att finansiera kostnader för sanering av föroreningar och om de ansåg att informationskällor om miljöfrågor var trovärdiga.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-05-19 — 1995-06-26

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende, Miljö och naturvård, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995

Citering

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities (1997). <em>Eurobarometer 43.1bis: Regional development and consumer and environmental issues, May-June 1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001054">https://doi.org/10.5878/001054</a>

Skapare/primärforskare

Commission of the European Communities

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-05-19 — 1995-06-26

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

372

Antal individer/objekt

16300

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06