SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den västsvenska SOM-undersökningen 1995

SND-ID: SND 0512

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Väst-SOM 1995

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den fjärdje studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningens frågeformulär var indelat i sex områden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; trafik och miljö; fritid och boende; samt bakgrundsfrågor. Huvuddelen av enkätens frågor återfinns även i en eller flera av de tidigare undersökningarna. Nya frågeställningar i 1995 års undersökning tar upp: anledningar till att upphöra med en tidningsprenumeration; förtroende för det sätt på vilket ett antal yrkesgrupper sköter sitt arbete; inställning till den kommunala förvaltningen och de anställda i hemkommunen; inställning till det regionala samarbetet i Västsverige; betydelsen av att engagera sig i frågor på olika nivå i samhället, dvs EU-frågor, rikspolitiska, västsvenska, regionala och kommunala frågor samt frågor på stadsdelsnivå; finansieringen av kollektivtrafiken; inställning till ett antal förslag beträffande miljön i hemkommunen; trafiksäkerhet; läsning av lokala annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter; tid ägnad åt massmedia; olika tidningsinnehålls betydelse; större vec

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de elva omkringliggande kommunerna: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-10 – 1996-01

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Miljö och naturvård, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Nilsson, Lennart (ed.) (1996) Västsvenska perspektiv : SOM-undersökningen Västsverige 1995. SOM report no 17. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-4-1.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-4-1
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 1995

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). Den västsvenska SOM-undersökningen 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002737

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-17–1996-01-19
  • Datainsamlare: Temo
  • Urvalsstorlek: 2799
  • Antal svar: 1708
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

384

Antal individer/objekt

1709

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65.2%

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23