Lokalt miljöarbete 1995

SND-ID: SND 0513

Skapare/primärforskare

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning

Denna undersökning med tillhörande datainsamling ingår i projektet "Lokalt miljöarbete - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik", tillsammans med bl. a. den nationella och den västsvenska SOM-undersökningen för år 1995. I denna studie ombeds Sveriges kommuners samtliga miljöchefer beskriva det lokala miljöarbete som bedrivs i kommunen. Detta genom en enkätundersökning under våren 1995. Enkäten innehåller dels påståenden som de svarande fick ta ställning till, och dels frågor om miljörelaterad problematik där man hade möjlighet att specificera vilka resurser som saknades i kommunen för att avhjälpa problemen. Vidare inkluderas frågor om förtroende, miljöpolitik och ekonomi. Bakgrundsvariabler som ålder och utbildning samt partipolitisk tillhörighet inkluderas också.

Syfte:

Lokalt miljöarbete 1995 är en del av projektet "Lokalt miljöarbete - En studie av lokala förutsättningar och samspelet mellan ekonomi och politik", vars huvudsyfte är att studera styrningsproblematiken på miljöområdet och att analysera i vilken grad miljöpolitikens målsättningar förverk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för forskning om offentlig sektor

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kommunala miljöchefer eller tjänsteman med motsvarande funktion.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-02-07 – 1995-04-21

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Informationssamhället, Miljö och naturvård, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bennulf, M., Lundin, U., & Petersson S. (1996) Lokalt miljöarbete 1995. Undersökningsdesign, urval, materialinsamling och frekvensfördelningar. Work report no. 10. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Lokalt miljöarbete 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2015-02-18
https://doi.org/10.5878/002620

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Martin Bennulf. Göteborgs universitet (2015). Lokalt miljöarbete 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002620

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02-07–1995-04-21
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

343

Antal individer/objekt

209

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06