Västsvensk opinion 1995

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning:

This survey forms part of the project 'Local environmental work - A study of local conditions and the interplay between economy and politics'. Other surveys used within this project are 'Local environment work 1995', 'SOM-survey 1995' and 'SOM-survey Western Sweden 1995'. Councillors in some thirty randomly chosen municipalities in Western Sweden had to answer a questionnaire dealing with environment, politics and media usage. The respondents had to state how often they read different types of papers, how much they read about different areas of politics and how often they watched/listened to news programs in TV or on the radio. Questions on politics and society dealt with participation in the 1994 general election, preferred political party on national level, general interest in politics and interest in different areas of politics. Furthermore the respondents were to place the political parties and themselves on a political left-right scale as well as on a green dimension scale. A number of questions considered the respondent's party: how long the party had been represented in the council; num

... Visa mer..

Ämnesområde:

miljö och naturvård, politiska beteenden och attityder, val, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Skapare/primärforskare:

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Identifierare:

SND-ID: SND 0514

Beskrivning:

This survey forms part of the project 'Local environmental work - A study of local conditions and the interplay between economy and politics'. Other surveys used within this project are 'Local environment work 1995', 'SOM-survey 1995' and 'SOM-survey Western Sweden 1995'. Councillors in some thirty randomly chosen municipalities in Western Sweden had to answer a questionnaire dealing with environment, politics and media usage. The respondents had to state how often they read different types of papers, how much they read about different areas of politics and how often they watched/listened to news programs in TV or on the radio. Questions on politics and society dealt with participation in the 1994 general election, preferred political party on national level, general interest in politics and interest in different areas of politics. Furthermore the respondents were to place the political parties and themselves on a political left-right scale as well as on a green dimension scale. A number of questions considered the respondent's party: how long the party had been represented in the council; num

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-02-07 — 1995-07-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Kommunfullmäktigeledamöter i 15 västsvenska kommuner

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård, politiska beteenden och attityder, val, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bennulf, M., Lundin, U., & Petersson S. (1996) Västsvensk opinion 1995. Undersökningsdesign, urval, materialinsamling och frekvensfördelningar. Work report no. 11. Göteborg: CEFOS.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1997-04-08 doi:10.5878/002463

Västsvensk opinion 1995

Citeringsförslag:

Martin Bennulf. Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor (1997). Västsvensk opinion 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002463

Skapare/primärforskare:

Martin Bennulf - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02-07 — 1995-07-12

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

380

Antal individer/objekt:

654

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06