Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0515

Beskrivning

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-11-15 — 1992-11-25

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-75 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2007). <em>Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002922">https://doi.org/10.5878/002922</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-11-15 — 1992-11-25

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

123

Antal individer/objekt

1036

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06