Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

SND-ID: SND 0515

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-75 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-11-15 – 1992-11-25

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (2007). Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002922

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-11-15–1992-11-25
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Variabel 125

Variabler

123

Antal individer/objekt

1036

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06