Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning:

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare:

SND-ID: SND 0515

Beskrivning:

Undersökningen innehåller delar av de frågeställningar - frågorna 6, 39, 40 och 55 - som ställdes i Eurobarometer 38.1 samt bakgrundsfrågor rörande partisympati, röstande i föregående val, placering på höger-vänsterskala, civilstånd, hushållets sammansättning, social klass, boende, religion, hushållsinkomst och utbildning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-11-15 — 1992-11-25

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-75 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2007-07-05 doi:10.5878/002922

Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992

Citeringsförslag:

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2007). Åsikter om Sverige och det europeiska enandet 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002922

Skapare/primärforskare:

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-11-15 — 1992-11-25

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

123

Antal individer/objekt:

1036

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06