Kårvalsundersökningen 1969

SND-ID: SND 0518

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

In connection with the election to the student union in April 1969, students at Göteborg University were asked a number of questions concerning their university studies, the UKAS-reform, student union politics and politics in general. Questions about the respondent´s university studies included major financing of studies, other minor sources of income, work besides studies during semester, opinion on economic situation, housing and opinion on housing, number of semesters at the university, subject(s) studied present semester, subjects with marks, university degree intended, opinion on one´s own study results, future occupation and opportunity to get a job after finished education. A new university reform, UKAS, were introduced in the fall of 1969. The respondents were asked about their knowledge of the UKAS-reform, how they were informed about the reform, things considered good and bad respectively in the UKAS-reform, and personal attitude towards the reform. Other questions dealt with the respondent´s interest and involvement in student politics, opinion on how student issues are treated and

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Studenter vid Göteborgs universitet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Urvalet drogs ur följande kategorier:
A) FFS:s centrala register på kåren. Ur registret över de FFS-medlemmar som betalat terminsavgift för vårterminen 1969 t o m 14 mars drogs var femte. Efter inlottning drogs var femte. Registret är i födelseordning. Ur detta register kom 2 068 personer att ingå i urvalet.
B) Inbetalningskorten för dem som betalat avgiften under perioden 15.3 - 2.4 fanns på Länssparbanken Dessa hade inte hunnit databehandlas och fanns därför inte i FFS:s register. Korten var sorterade efter tidpunkt för inbetalning och i vilken bank inbetalningen skett. Var femte FFS-medlem drogs, 58 personer. De inbetalningar som skett under perioden 3 april - 24 april (sista valdagen) hade inte hunnit komma till banken. Genom att interpolera mellan antalet inskrivna den 1 april och antalet inskrivna den 28 april beräknades deras antal till 132 personer. Ett urval av dessa kunde alltså inte tas med.
C) De utländska medborgarna fanns inte med i FFS:s centrala register, utan var uppställda på en särskild lista. Efter inlottning drogs var femte, 61 personer, ur denna lista.
D) En del medlemmar fanns på ett särskilt ställe. Det var bl a sådana som var dubbelstuderande och dubbelinskrivna. Uppgift fanns bara om födelsenummer.
Urvalsförfarande:
1) Födelsenumren skrevs upp på var sin lapp.
2) Lapparna sorterades i nummerordning.
3) Dubbletter rensades ut.
4) Inlottning, varefter var femte drogs.
5) Kontroll att dessa inte fanns i det centrala registret (elva som fanns i båda registren uteslöts).
6) Namn och adress letades upp för de återstående 38 personerna. För 16 återfanns ej fullständiga namn- och adressuppgifter, vilket gjorde att formulären ej kunde skickas ut. I praktiken ingick således 22 personer från denna kategori i det slutliga urvalet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1969-04-25 – 1969-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1973) Röstning i ett kårval. Statsvetenskaplig Tidskrift no. 4 1973.

Petersson, O. (1975) Change in Swedish Political Behaviour. Göteborg Studies in Politics 5. Lund: CKW Glerups.

Petersson, O. (1970) Kårvalet 1969. Göteborg: Department of Political Science.

Petersson, O. (1973) Political Orientations and Participation in Demonstrations among Swedish Students. European Journal of Political Research, 1 (1973) 299-316.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kårvalsundersökningen 1969

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Olof Petersson. Göteborgs universitet (1996). Kårvalsundersökningen 1969. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000905

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-04-25–1969-06-30
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

138

Antal individer/objekt

1723

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05