Kårvalsundersökningen 1969

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

In connection with the election to the student union in April 1969, students at Göteborg University were asked a number of questions concerning their university studies, the UKAS-reform, student union politics and politics in general. Questions about the respondent´s university studies included major financing of studies, other minor sources of income, work besides studies during semester, opinion on economic situation, housing and opinion on housing, number of semesters at the university, subject(s) studied present semester, subjects with marks, university degree intended, opinion on one´s own study results, future occupation and opportunity to get a job after finished education. A new university reform, UKAS, were introduced in the fall of 1969. The respondents were asked about their knowledge of the UKAS-reform, how they were informed about the reform, things considered good and bad respectively in the UKAS-reform, and personal attitude towards the reform. Other questions dealt with the respondent´s interest and involvement in student politics, opinion on how student issues are treated and

... Visa mer..

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0518

Beskrivning:

In connection with the election to the student union in April 1969, students at Göteborg University were asked a number of questions concerning their university studies, the UKAS-reform, student union politics and politics in general. Questions about the respondent´s university studies included major financing of studies, other minor sources of income, work besides studies during semester, opinion on economic situation, housing and opinion on housing, number of semesters at the university, subject(s) studied present semester, subjects with marks, university degree intended, opinion on one´s own study results, future occupation and opportunity to get a job after finished education. A new university reform, UKAS, were introduced in the fall of 1969. The respondents were asked about their knowledge of the UKAS-reform, how they were informed about the reform, things considered good and bad respectively in the UKAS-reform, and personal attitude towards the reform. Other questions dealt with the respondent´s interest and involvement in student politics, opinion on how student issues are treated and

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1969-04-25 — 1969-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Studenter vid Göteborgs universitet

Tidsdimension:

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1973) Röstning i ett kårval. Statsvetenskaplig Tidskrift no. 4 1973.

Petersson, O. (1975) Change in Swedish Political Behaviour. Göteborg Studies in Politics 5. Lund: CKW Glerups.

Petersson, O. (1970) Kårvalet 1969. Göteborg: Department of Political Science.

Petersson, O. (1973) Political Orientations and Participation in Demonstrations among Swedish Students. European Journal of Political Research, 1 (1973) 299-316.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1996-12-17 doi:10.5878/000905

Kårvalsundersökningen 1969

Citeringsförslag:

Olof Petersson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1996). <em>Kårvalsundersökningen 1969</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000905">https://doi.org/10.5878/000905</a>

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-04-25 — 1969-06-30

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

138

Antal individer/objekt:

1723

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05