Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn mellan 4 och 10 år

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Projektet har insamlat data dels om uttal, ordkunskap och meningsbyggnad hos ca 250 svenska barn vid 4, 6, 8 och 10 års ålder, dels om samma barns läs- och skrivprestationer från slutet av årskurs 1 och början av årskurs 4. Dessutom finns en mängd sk bakgrundsdata som inhämtats via barnens föräldrar. Dessa bakgrundsdata rör barnens fysiska och psykiska utveckling, socio-ekonomiska förhållanden, verbal stimulering samt intellektuella prestationer. Projektets huvudsyften kan sammanfattas i följande punkter:

1. Beskrivning av ett flertal språkliga beteenden hos barn i olika åldrar, därmed också av den språkliga utvecklingen.

2. Undersökning av samband mellan olika språkliga beteenden.

3. Undersökning av samband mellan språkliga beteenden och bakgrundsvariabler.

4. Undersökning av vilka språkliga beteenden i en viss ålder som är av betydelse för språket i en annan ålder, däri även läs- och skrivfärdigheterna i skolan. Med ledning av resultaten kan eventuellt förslag ges om åtgärder som främjar den språkliga utvecklingen.

4-årsundersökningen genomfördes i samband med den 4-åriga hälsokontr

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0566

Beskrivning:

Projektet har insamlat data dels om uttal, ordkunskap och meningsbyggnad hos ca 250 svenska barn vid 4, 6, 8 och 10 års ålder, dels om samma barns läs- och skrivprestationer från slutet av årskurs 1 och början av årskurs 4. Dessutom finns en mängd sk bakgrundsdata som inhämtats via barnens föräldrar. Dessa bakgrundsdata rör barnens fysiska och psykiska utveckling, socio-ekonomiska förhållanden, verbal stimulering samt intellektuella prestationer. Projektets huvudsyften kan sammanfattas i följande punkter:

1. Beskrivning av ett flertal språkliga beteenden hos barn i olika åldrar, därmed också av den språkliga utvecklingen.

2. Undersökning av samband mellan olika språkliga beteenden.

3. Undersökning av samband mellan språkliga beteenden och bakgrundsvariabler.

4. Undersökning av vilka språkliga beteenden i en viss ålder som är av betydelse för språket i en annan ålder, däri även läs- och skrivfärdigheterna i skolan. Med ledning av resultaten kan eventuellt förslag ges om åtgärder som främjar den språkliga utvecklingen.

4-årsundersökningen genomfördes i samband med den 4-åriga hälsokontr

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1971-08-01 — 1977-10-31

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö

Analysenhet:

Population:

Barn födda 1977, bosatta i Malmö, svenska medborgare och talar svenska i hemmat.

Tidsdimension:

Finansiering:

Åhlénfonden

Statens råd för samhällsforskning

Hierta-Retzius' och dr Amundsens fond för sociala ändamål

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eneskär, B. (1977) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del I: Teori, syfte och metoder. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 329. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del II: Studier av uttalet. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 331. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del III: Studier av ordkunskapen. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 332. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del IV: Studier av meningsbyggnaden. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 336. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del V: Studier av samband mellan språkfärdigheter. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 339. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1979) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del VI: Studier av samband mellan språkfärdigheter och bakgrundsfaktorer. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 373. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1981) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del VII: Tidigare talspråk och bakgrund hos en grupp läs- och skrivsvaga elever i årskurs 1. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 390. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1984) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del VIII: Tidigare talspråk och bakgrund hos en grupp elever med goda läs- och skrivfärdigheter i årskurs 1. Pedagogisk-psykologiska problem. Nr 336. Malmö: Lärarhögskolan.

Eneskär, B. (1978) Children's language at four and six. Lund: CWK Gleerup. ISBN 91-40-04644-3.
Libris Google Books Library of Congress

Eneskär, B. (1992) Studier av ett test på uttal och ordkunskap för 4-åringar :Testkonstruktion och testdata. Nr 47. Malmö: Lärarhögskolan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn mellan 4 och 10 år

Citering:

Barbro Eneskär. Lunds universitet, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan i Malmö (2014). Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn mellan 4 och 10 år. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002255

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1971-08-01 — 1971-11-30

Datainsamlare: Lunds universitet, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan i Malmö

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

1016

Antal individer/objekt:

252