VALU 1994 - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994

SND-ID: SND 0567

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Alternativ titel

VALU94EU

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Beskrivning

Swedish exit poll surveys was carried out in connection with the elections in 1991 and 1994, and they were followed by a similar survey in connection with the referendum on Swedish membership in the European Union. Voters leaving the polling stations were asked to fill in a questionnaire including questions on: altenative voted for in the referendum; time for decision how to vote; party voted for in the general election 1991; vote intention at the referendum on Swedish EU-membership; placement on a political left-right scale; confidence in Swedish politicians; gender, age, occupational group and union membership. The respondents also had to indicate how important a number of items were for the decision how to vote, and to give an opinion on the policy of the different political parties.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid riksdagsvalet 1994 från Posten (Nils Johnson) valdes 18 postkontor ut för att ingå i VALU-94EU. Vid de utvalda postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under onsdagen, torsdagen eller fredagen före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset var tre timmar och eftermiddagspasset en timma. Startpunkten för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen genomfördes VALU-94EU vid 45 vallokaler. Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i de två norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-94EU. På detta sätt kom 45 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om två timmar och ett eftermiddagspass om en timma. Passens startpunkt valdes slumpmässigt.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Till lärosätets (gu) databas | Libris | Swepub

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
VALU 1994 - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2008-12-03
https://doi.org/10.5878/001517

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Per Näsman, Hans Hernborn, Sören Holmberg, Torbjörn Thedéen. Sveriges Television AB (2008). VALU 1994 - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001517

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-11-09–1994-11-13
  • Datainsamlare: Sveriges Television AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

45

Antal individer/objekt

5743

Hemsida

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2022-11-22