VALU 1994 - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Beskrivning

Swedish exit poll surveys was carried out in connection with the elections in 1991 and 1994, and they were followed by a similar survey in connection with the referendum on Swedish membership in the European Union. Voters leaving the polling stations were asked to fill in a questionnaire including questions on: altenative voted for in the referendum; time for decision how to vote; party voted for in the general election 1991; vote intention at the referendum on Swedish EU-membership; placement on a political left-right scale; confidence in Swedish politicians; gender, age, occupational group and union membership. The respondents also had to indicate how important a number of items were for the decision how to vote, and to give an opinion on the policy of the different political parties.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0567

Alternativ titel

VALU94EU

Beskrivning

Swedish exit poll surveys was carried out in connection with the elections in 1991 and 1994, and they were followed by a similar survey in connection with the referendum on Swedish membership in the European Union. Voters leaving the polling stations were asked to fill in a questionnaire including questions on: altenative voted for in the referendum; time for decision how to vote; party voted for in the general election 1991; vote intention at the referendum on Swedish EU-membership; placement on a political left-right scale; confidence in Swedish politicians; gender, age, occupational group and union membership. The respondents also had to indicate how important a number of items were for the decision how to vote, and to give an opinion on the policy of the different political parties.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1994

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid riksdagsvalet 1994 från Posten (Nils Johnson) valdes 18 postkontor ut för att ingå i VALU-94EU. Vid de utvalda postkontoren fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under onsdagen, torsdagen eller fredagen före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset var tre timmar och eftermiddagspasset en timma. Startpunkten för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen genomfördes VALU-94EU vid 45 vallokaler. Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i de två norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU-94EU. På detta sätt kom 45 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om två timmar och ett eftermiddagspass om en timma. Passens startpunkt valdes slumpmässigt.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Swepub Libris Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

2008-12-03
https://doi.org/10.5878/001517

Metadata tillagda

Version 1.0

Ladda ner citering

VALU 1994 - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994

Citering

Per Näsman, Hans Hernborn, Sören Holmberg, Torbjörn Thedéen. Sveriges Television AB (2008). <em>VALU 1994 - SVT:s vallokalsundersökning folkomröstningen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001517">https://doi.org/10.5878/001517</a>

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-11-09 — 1994-11-13

Datainsamlare: Sveriges Television AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

45

Antal individer/objekt

5743

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22