Estoniaundersökningen 1994

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av Estoniagruppen vid Svenska kyrkans Forskningssekretariat i Uppsala. Undersökningen gjordes under en tvåveckorsperiod cirka två månader efter färjan M/S Estonias förlisning den 28 september 1994. Fartyget gick under i svår storm under sin färd från estländska Tallinn till Stockholm. Ombord fanns 989 personer varav 852 förolyckades. Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna. Efter Estonias förlisning gjordes en mängd insatser från olika organisationer för att hjälpa och bistå i den svåra situationen. Undersökningens syfte var att se vilken attityd allmänheten hade till Svenska kyrkan efter dess insatser med anledning av färjekatastrofen. Frågor ställdes om kyrklig aktivitet, känsla av samhörighet med Svenska kyrkan, förändrad uppfattning om Svenska kyrkans roll i samhället efter Estonia-katastrofen och religiösa aktiviteter med anledning av Estonias förlisning. Respondenterna fick även ange sin inställning till ett antal påståenden om de religiösa dimensionerna i samband med Estonia-katastrofen.

Sy

... Visa mer..

Ämnesområde:

socialt beteende och attityder, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Teologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0569

Beskrivning:

Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av Estoniagruppen vid Svenska kyrkans Forskningssekretariat i Uppsala. Undersökningen gjordes under en tvåveckorsperiod cirka två månader efter färjan M/S Estonias förlisning den 28 september 1994. Fartyget gick under i svår storm under sin färd från estländska Tallinn till Stockholm. Ombord fanns 989 personer varav 852 förolyckades. Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna. Efter Estonias förlisning gjordes en mängd insatser från olika organisationer för att hjälpa och bistå i den svåra situationen. Undersökningens syfte var att se vilken attityd allmänheten hade till Svenska kyrkan efter dess insatser med anledning av färjekatastrofen. Frågor ställdes om kyrklig aktivitet, känsla av samhörighet med Svenska kyrkan, förändrad uppfattning om Svenska kyrkans roll i samhället efter Estonia-katastrofen och religiösa aktiviteter med anledning av Estonias förlisning. Respondenterna fick även ange sin inställning till ett antal påståenden om de religiösa dimensionerna i samband med Estonia-katastrofen.

Sy

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994-11-14 — 1994-11-24

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval

Ämnesområde:

socialt beteende och attityder, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, G. & Ahlin, L. (1995). Två undersökningar om Estonia och religionen. Lund: Department of Theology, Lund University.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2013-12-19 doi:10.5878/001633

Metadata tillagda

Version 1.0:

1997-04-07 doi:10.5878/001117

Estoniaundersökningen 1994

Citeringsförslag:

Göran Gustafsson. Lunds universitet, Teologiska institutionen (2013). <em>Estoniaundersökningen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001633">https://doi.org/10.5878/001633</a>

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-11-14 — 1994-11-17

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-11-21 — 1994-11-24

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994-11-14 — 1994-11-24

Variabler:

29

Antal individer/objekt:

1974

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06