Vägar och trafik hösten 1995

SND-ID: SND 0575

Den här studien är en del av samlingen Vägar och trafik

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

This is the fifth survey in a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and looking into how the products and services of the National Road Administration are received by the users. Questions on the respondent´s experiences as a driver and usage of vehicles includes holding of driving license, number of miles driven by car during the last 12 months, size of car driven, car equipment, how often the respondent had driven different vehicles during the last 12 months, how dependent the respondent is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, and reasons for changes in car usage. One section of the questionnaire is dedicated to roads; how often the respondent uses different kinds of roads, and how they are graded by the respondents, and in which fields the National Road Administration has to increase or decrease their efforts. The respondents have to give their opinion on the importance of dealing with a number of public issues, such as environmental pollution, care of elderly and children, the bud

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Ansvarig institution/enhet

Trafikverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-09-01–1995-11-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Informationssamhället, Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Vägar och trafik hösten 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Vägverket. Trafikverket (1997). <em>Vägar och trafik hösten 1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000903">https://doi.org/10.5878/000903</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-01–1995-11-01
  • Datainsamlare: GFK Sverige AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

239

Antal individer/objekt

2293

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06