Vägar och trafik hösten 1995

Den här studien är en del av samlingen Vägar och trafik

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Beskrivning:

This is the fifth survey in a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and looking into how the products and services of the National Road Administration are received by the users. Questions on the respondent´s experiences as a driver and usage of vehicles includes holding of driving license, number of miles driven by car during the last 12 months, size of car driven, car equipment, how often the respondent had driven different vehicles during the last 12 months, how dependent the respondent is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, and reasons for changes in car usage. One section of the questionnaire is dedicated to roads; how often the respondent uses different kinds of roads, and how they are graded by the respondents, and in which fields the National Road Administration has to increase or decrease their efforts. The respondents have to give their opinion on the importance of dealing with a number of public issues, such as environmental pollution, care of elderly and children, the bud

... Visa mer..

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Trafikverket

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Identifierare:

SND-ID: SND 0575

Beskrivning:

This is the fifth survey in a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and looking into how the products and services of the National Road Administration are received by the users. Questions on the respondent´s experiences as a driver and usage of vehicles includes holding of driving license, number of miles driven by car during the last 12 months, size of car driven, car equipment, how often the respondent had driven different vehicles during the last 12 months, how dependent the respondent is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, and reasons for changes in car usage. One section of the questionnaire is dedicated to roads; how often the respondent uses different kinds of roads, and how they are graded by the respondents, and in which fields the National Road Administration has to increase or decrease their efforts. The respondents have to give their opinion on the importance of dealing with a number of public issues, such as environmental pollution, care of elderly and children, the bud

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-09-01 — 1995-11-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

1997-08-12 doi:10.5878/000903

Vägar och trafik hösten 1995

Citeringsförslag:

Vägverket. Trafikverket (1997). Vägar och trafik hösten 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000903

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-01 — 1995-11-01

Datainsamlare: GFK Sverige AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

239

Antal individer/objekt:

2293

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06