Svensk kyrklig sed

Beskrivning:

Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds universitet (LUKA) startade 1942. Uppgiften var då att genom intervjuer och uppteckningar klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed.
Parallellt med inventeringarna av den äldre kyrkliga seden började Kyrkohistoriska arkivet på 1940-talet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av material för att belysa dessa frågeställningar fann sin form under 1960-talet då Kyrkohistoriska arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden och därmed få en bild av olika företeelsers förekomst i hela landet vid ett och samma tillfälle. Genom sådana 'LUKA-listor' har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

De första sju undersökningarna inom Svensk kyrklig sed är utförda på församlingsnivå. I den senaste undersökningen, från 2008-2009, är frågorna istället besvarade på pastoratsnivå. Det innebär att vissa till synes motsägelsefulla uppgifter förekommer. Detta är dock resultatet av att

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: SND 0577

Syfte:

Att kartlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden.

Beskrivning:

Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds universitet (LUKA) startade 1942. Uppgiften var då att genom intervjuer och uppteckningar klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed.
Parallellt med inventeringarna av den äldre kyrkliga seden började Kyrkohistoriska arkivet på 1940-talet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av material för att belysa dessa frågeställningar fann sin form under 1960-talet då Kyrkohistoriska arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden och därmed få en bild av olika företeelsers förekomst i hela landet vid ett och samma tillfälle. Genom sådana 'LUKA-listor' har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

De första sju undersökningarna inom Svensk kyrklig sed är utförda på församlingsnivå. I den senaste undersökningen, från 2008-2009, är frågorna istället besvarade på pastoratsnivå. Det innebär att vissa till synes motsägelsefulla uppgifter förekommer. Detta är dock resultatet av att

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1962-01-01 — 2010-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Kyrkoherdar inom Svenska kyrkan

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, Göran (2006). LUKA 27 om Kyrklig sed 2002 : materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel . Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Libris Swepub Till lärosätets (lu) databas

Davidsson Bremborg, Anna, Gustafsson, Göran, Hallonsten, Gunilla, (red.) (2009). Religionssociologi i brytningstider: en vänbok till Curt Dahlgren . Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Swepub Libris Till lärosätets (lu) databas

Bringéus, Nils-Arvid (2005). Den kyrkliga seden. Carlsson Bokförlag.
Libris Swepub Till lärosätets (lu) databas

Bringéus, N.-A. (2004). Frågelistorna och den kyrkliga seden. I: Arkiv, fakultet, kyrka: festskrift till Ingmar Brohed, s. 413-422.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2013-11-08 doi:10.5878/001587

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0577-001

Svensk kyrklig sed 1962

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 1962. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001587

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1962 — 1962

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1962 — 1962

Variabler:

116

Antal individer/objekt:

2576

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

99,7 %

Version 2.0:

2013-11-08 doi:10.5878/001586

Version 1.0:

1999-08-26 doi:10.5878/000982

Dataset SND 0577-002

Svensk kyrklig sed 1968

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 1968. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001586

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968 — 1968

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1968 — 1968

Variabler:

177

Antal individer/objekt:

2569

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

96,7 %

Version 2.0:

2013-11-08 doi:10.5878/001553

Dataset SND 0577-003

Svensk kyrklig sed 1974

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 1974. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001553

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974 — 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 1974

Variabler:

245

Antal individer/objekt:

2570

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

99,3 %

Version 2.0:

2013-07-30 doi:10.5878/001556

Dataset SND 0577-004

Svensk kyrklig sed 1980

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001556

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986 — 1986

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980 — 1980

Variabler:

241

Antal individer/objekt:

2569

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

96,7 %

Version 2.0:

2013-11-08 doi:10.5878/001557

Dataset SND 0577-005

Svensk kyrklig sed 1986

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001557

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — 1986

Variabler:

192

Antal individer/objekt:

2566

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

86,2 %

Version 2.0:

2013-08-12 doi:10.5878/001560

Version 1.0:

2000-12-01 doi:10.5878/001555

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0577-006

Svensk kyrklig sed 1995

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001560

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 1980

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — 1995

Variabler:

214

Antal individer/objekt:

2542

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

87,5 %

Version 2.0:

2013-11-08 doi:10.5878/001614

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0577-007

Svensk kyrklig sed 2002

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). Svensk kyrklig sed 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001614

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02 — 2004-01

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Försändelserna från Kyrkohistoriska Arkivet innehöll ett formulär för varje församling som enligt "Matrikel för Svenska kyrkan 2002" ingick i respektive kyrkoherdes pastorat. Knappt hälften av kyrkoherdarna fick ett formulär, 21 % fick två formulär, 13 % fick tre formulär, 8 % fyra formulär och ungefär lika många fick fem eller fler formulär. Det finns dock formulär där uppgiftslämnaren på raden "Församling:..." skrivit in två eller flera församlingsnamn eller lagt till "pastorat" och därmed markerat att svaren gällde inte bara den församling som formuläret var avsett för utan alla församlingar som ingick i det pastorat vartill moderförsamlingen fått ge namn. I den mån mer än en församling angivits på raden "Församling:..." eller ordet "pastorat" lagts till har uppgifterna ansetts gälla samtliga de nämnda församlingarna eller alla de i pastoratet ingående församlingarna. Uppgifterna från det ifyllda formuläret har då kopierats över på de andra aktuella församlingarna. Sedan materialet behandlats på detta sätt föreligger "formuläruppgifter" om 89,6 % och "kopieringsuppgifter" om 10,4 % av alla församlingar i undersökningen.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-01-01 — 2002-12-31

Variabler:

235

Antal individer/objekt:

2220

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

72,9 %

Version 2.1:

2014-01-13 doi:10.5878/001659

Version 2.0:

2013-11-08 doi:10.5878/001585

Dataset SND 0577-008

Svensk kyrklig sed 2008-2009

Citering:

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2014). Svensk kyrklig sed 2008-2009. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001659

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09 — 2009-12

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingssituation: Frågorna 2008-2009 är besvarade på pastoratsnivå, ej som i tidigare Kyrklig sed-undersökningar på församlingsnivå. Frågeformuläret är dock utformat efter församlingen som undersökningsenhet. Det innebär att vissa svar kan verka märkliga, då man angett flera (ibland motsägelsefulla) svar på enskilda frågor. Orsaken till detta är att man i flerförsamlingspastorat besvarat frågorna utifrån de förhållanden som gäller i de olika församlingarna, vilka ibland skilt sig från varandra. Därmed kan svar som t ex "Både ja och nej" förekomma, då "ja" gäller en församling inom pastoratet och "nej" en annan.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-10-01 — 2009-09-30

Variabler:

255

Antal individer/objekt:

975