Svensk kyrklig sed

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Beskrivning

Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds universitet (LUKA) startade 1942. Uppgiften var då att genom intervjuer och uppteckningar klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed.
Parallellt med inventeringarna av den äldre kyrkliga seden började Kyrkohistoriska arkivet på 1940-talet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av material för att belysa dessa frågeställningar fann sin form under 1960-talet då Kyrkohistoriska arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden och därmed få en bild av olika företeelsers förekomst i hela landet vid ett och samma tillfälle. Genom sådana 'LUKA-listor' har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

De första sju undersökningarna inom Svensk kyrklig sed är utförda på församlingsnivå. I den senaste undersökningen, från 2008-2009, är frågorna istället besvarade på pastoratsnivå. Det innebär att vissa till synes motsägelsefulla uppgifter förekommer. Detta är dock resultatet av att fr

... Visa mer..

Ämnesområde

Kulturaktiviteter och deltagande, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Religionsvetenskap, Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Identifierare

SND-ID: SND 0577

Beskrivning

Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds universitet (LUKA) startade 1942. Uppgiften var då att genom intervjuer och uppteckningar klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed.
Parallellt med inventeringarna av den äldre kyrkliga seden började Kyrkohistoriska arkivet på 1940-talet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av material för att belysa dessa frågeställningar fann sin form under 1960-talet då Kyrkohistoriska arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden och därmed få en bild av olika företeelsers förekomst i hela landet vid ett och samma tillfälle. Genom sådana 'LUKA-listor' har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

De första sju undersökningarna inom Svensk kyrklig sed är utförda på församlingsnivå. I den senaste undersökningen, från 2008-2009, är frågorna istället besvarade på pastoratsnivå. Det innebär att vissa till synes motsägelsefulla uppgifter förekommer. Detta är dock resultatet av att fr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1962-01-01 — 2010-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Kyrkoherdar inom Svenska kyrkan

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Kulturaktiviteter och deltagande, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Religionsvetenskap, Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, Göran (2006). LUKA 27 om Kyrklig sed 2002 : materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel . Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Libris Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 0455-0196
ISBN: 91-89515-13-7

Bringéus, Nils-Arvid (2005). Den kyrkliga seden. Carlsson Bokförlag.
Libris Swepub Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 9172037156

Bringéus, N.-A. (2004). Frågelistorna och den kyrkliga seden. I,: Arkiv, fakultet, kyrka: festskrift till Ingmar Brohed, p. 413-422.
Libris

Jarlert, Anders (2009). Danska spår i syd- och västsvenskt kyrkoliv - kan LUKA ge svar?. Religionssociologi i brytningstider. En vänbok till Curt Dahlgren. s. 242-253.
Swepub Libris Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 978-91-974760-3-4
ISSN: 1651-4432

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Svensk kyrklig sed 1962

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 1962</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001587">https://doi.org/10.5878/001587</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1962 — 1962

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1962 — 1962

Variabler

116

Antal individer/objekt

2576

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

99.7

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Svensk kyrklig sed 1968

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 1968</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001586">https://doi.org/10.5878/001586</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968 — 1968

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1968 — 1968

Variabler

177

Antal individer/objekt

2569

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

96.7

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Svensk kyrklig sed 1974

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 1974</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001553">https://doi.org/10.5878/001553</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974 — 1974

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1974 — 1974

Variabler

245

Antal individer/objekt

2570

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

99.3

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Svensk kyrklig sed 1980

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001556">https://doi.org/10.5878/001556</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Beskrivning

Frågor borttagna av primärforskaren: 10, 16, 28D, 58D, 100F, 112, 15E och 107E.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986 — 1986

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 — 1980

Variabler

241

Antal individer/objekt

2569

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

96.7

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Svensk kyrklig sed 1986

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001557">https://doi.org/10.5878/001557</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1986 — 1986

Variabler

192

Antal individer/objekt

2566

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

86.2

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Svensk kyrklig sed 1995

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 1995</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001560">https://doi.org/10.5878/001560</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 1980

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 1995

Variabler

214

Antal individer/objekt

2542

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

87.5

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Svensk kyrklig sed 2002

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2013). <em>Svensk kyrklig sed 2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001614">https://doi.org/10.5878/001614</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Beskrivning av insamlingsmetod: Försändelserna från Kyrkohistoriska Arkivet innehöll ett formulär för varje församling som enligt "Matrikel för Svenska kyrkan 2002" ingick i respektive kyrkoherdes pastorat. Knappt hälften av kyrkoherdarna fick ett formulär, 21 % fick två formulär, 13 % fick tre formulär, 8 % fyra formulär och ungefär lika många fick fem eller fler formulär. Det finns dock formulär där uppgiftslämnaren på raden "Församling:..." skrivit in två eller flera församlingsnamn eller lagt till "pastorat" och därmed markerat att svaren gällde inte bara den församling som formuläret var avsett för utan alla församlingar som ingick i det pastorat vartill moderförsamlingen fått ge namn. I den mån mer än en församling angivits på raden "Församling:..." eller ordet "pastorat" lagts till har uppgifterna ansetts gälla samtliga de nämnda församlingarna eller alla de i pastoratet ingående församlingarna. Uppgifterna från det ifyllda formuläret har då kopierats över på de andra aktuella församlingarna. Sedan materialet behandlats på detta sätt föreligger "formuläruppgifter" om 89,6 % och "kopieringsuppgifter" om 10,4 % av alla församlingar i undersökningen.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02 — 2004-01

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Försändelserna från Kyrkohistoriska Arkivet innehöll ett formulär för varje församling som enligt "Matrikel för Svenska kyrkan 2002" ingick i respektive kyrkoherdes pastorat. Knappt hälften av kyrkoherdarna fick ett formulär, 21 % fick två formulär, 13 % fick tre formulär, 8 % fyra formulär och ungefär lika många fick fem eller fler formulär. Det finns dock formulär där uppgiftslämnaren på raden "Församling:..." skrivit in två eller flera församlingsnamn eller lagt till "pastorat" och därmed markerat att svaren gällde inte bara den församling som formuläret var avsett för utan alla församlingar som ingick i det pastorat vartill moderförsamlingen fått ge namn. I den mån mer än en församling angivits på raden "Församling:..." eller ordet "pastorat" lagts till har uppgifterna ansetts gälla samtliga de nämnda församlingarna eller alla de i pastoratet ingående församlingarna. Uppgifterna från det ifyllda formuläret har då kopierats över på de andra aktuella församlingarna. Sedan materialet behandlats på detta sätt föreligger "formuläruppgifter" om 89,6 % och "kopieringsuppgifter" om 10,4 % av alla församlingar i undersökningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-01-01 — 2002-12-31

Variabler

235

Antal individer/objekt

2220

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

72.9

Version 2.1

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 8

Svensk kyrklig sed 2008-2009

Citeringsförslag

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (2014). <em>Svensk kyrklig sed 2008-2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001659">https://doi.org/10.5878/001659</a>

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09 — 2009-12

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-10-01 — 2009-09-30

Variabler

255

Antal individer/objekt

975

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-20